ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝางเรื่อง แต่งตั้งบุคลากรผู้ดูแลและรับผิดชอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ฯ