ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการครู เรื่อง การย้ายประจำปี ครั้งที่ 1/2566 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย