ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญร่วมทำบุญปิดทององค์พระวิษณุกรรม และทำบุญทอดผ้าป่าสมัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่