ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย