การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครูครั้งที่๓๓
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

9/01/2555 : การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครูครั้งที่๓๓
การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู  ครั้งที่๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  ๖ มกราคม  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่คณะครู  บุคลากร และหน่วยงานทุกภาคส่วน
176

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-vGzsnusMon41956.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-738UuD3Mon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-J9aMQgfMon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-7gj76VuMon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-ctIJBTjMon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-hTkmatsMon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-QlmnmDmMon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-M9tf8gSMon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-e4ZKADVMon41957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-jv026yZMon41958.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน