วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

9/01/2555 : วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับการประเมินสถานศึกษา  จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน เขตตรวจราชการที่๑  คณะกรรมการได้ประเมินวิทยาลัยฯในด้านต่างๆ ประกอบกับพิจารณาจากคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และองค์กรภายนอก  พร้อมทั้งเยี่ยมชม อาคาร สถานที่ แผนกวิชาต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพฝางด้วย
177

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-qHkRSniMon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-jUa6f4iMon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-RiLu6R1Mon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-BU05CDvMon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-r4ZhF8NMon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-LT2QZMSMon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-TLwKSjCMon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-NDiU0goMon43734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-Jo7TApsMon43735.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-01-2012-HBMPZ0BMon43735.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน