ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

9/06/2560 : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้เปิดการปัจฉิม
455

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2017-n2Yrjm7Fri42053.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2017-ZwIb4o7Fri42053.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2017-mvCPofFFri42053.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2017-rbj8hzKFri42054.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2017-8dvPoAMFri42054.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2017-GXgYfYGFri42054.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2017-JwHF90NFri42054.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน