การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

12/06/2560 : การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
456

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-qDhUI4gMon113101.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-h68FLKGMon113102.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-qx49Q4mMon113102.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-YWMCu0KMon113102.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-lnhsNhPMon113103.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-GEij6h0Mon113103.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-Xs04UzuMon113103.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-06-2017-Jc8u22dMon113103.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน