รางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหน
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

24/12/2562 : รางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหน
วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม2562 ณอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
542

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-12-2019-tlUGF41Tue100154.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-12-2019-6Zrm7S6Tue100157.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-12-2019-EzMiFKlTue100157.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-12-2019-bpT24DdTue100200.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-12-2019-lF2Mc1rTue100203.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน