การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

23/01/2563 : การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
551

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-01-2020-JcVCKpSThu42929.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-01-2020-d8SBfAxThu42934.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-01-2020-Poi83AVThu42939.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-01-2020-daq7zClThu42944.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-01-2020-xa0sGHEThu42949.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน