วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
 
 
 
27/02/2557
 
 
 


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวส.
  วันที่27 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวส. เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีรองผู้อำนวยการปราณี ต่อมดวงแก้ว ให้คำแนะน....24/02/2557  
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝางครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อนำเสนอผลงานและหาแนวทางการพัฒนาวิทยาลั....

19/02/2557  
วันวิชาการปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดงานวันวิชาการเพื่อเป็นการแสดงผลงานโครงการและผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลงานและการจำหน่ายผ....

19/02/2557  
วิทยาลัยการอาชีพฝางมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำต
เมื่ีอวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ท่านรองเสาวรัตน์ ไชยสงคราม นำคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์บริการและการถ่ายทอด....

 

17/01/2557
 
 
 


คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้ารับรางวัลครูดีเด่นจากวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษาในวันครู
  คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้ารับรางวัลครูดีเด่นจากวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องในวันครูที่ 16 มกราคม 2557....10/12/2556  
ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน Cabling Contest 2013 ระดับประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา
จากวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะการเข้าสายสัญญาณ ระดับภาค ซึ่งตัวแทนทั้ง 2 คน คือ นายปิยะพร นันทะชัย และ นายกฤษฎา อินทร์ฉาย แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ผ่....

20/02/2556  
รับโล่ห์รางวัล หน่วยมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการนิโรจน์    แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ขึ้นรับโล่ห์ รางวัล หน่วยมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ เมื่อวั....

17/12/2555  
ชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง

วิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค  ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผลปรากฎว่า วิทยาลัยการอาชีพฝาง ชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเ....

 
 

ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
R-Funclub คลับสำหรับวัยมันส์ คนพันธุ์อาร์
ศูนยรวมแรงงาน สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รายงานการประเมินตนเองปี 2554
แบบเรียน ออนไลน์  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
35
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
673
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7171
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
88877
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]