วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 8/01/2561   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da[อ่าน 39]
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัย

30/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560[อ่าน 46]
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยนายปัญญา ขาวเงิน และนายอัฐศฎา จุ่มเขียว ครูผู้ควบคุม นายวรพงศ์ วงค์อ้าย

28/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM[อ่าน 77]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายหลักชัย ศรีวิลัย และนายวัฒนา กุลตา โดยครูผู้ควบคุมนางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด

28/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์[อ่าน 55]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง โดย นายสุรวุฒิ แซ่แล่ว และนายณัฐ ดวงแค้น นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ (ครูผู้ควบคุม นายอรรถกร หมอเอ็ด) - ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก ได้รางวัลอันดับที่2 เหรียญทอง โดยนายสมศักดิ์ ลุงคำ และนายหมู ลุงติ (ครูผู้ควบคุ

28/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทไทยสากล(หญิง[อ่าน 58]
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทสากล ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 1. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยสากลหญิง นางสาว คำเปา ลุงจิ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 2

28/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การแข่งทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ[อ่าน 36]
การแข่งทักษะเขียนแผนธุรกิจ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง โดย 1.นางสาวส่วยอู้ ใจส่า ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2.นางสาวศานิกุณ รักษ์พิมาณ ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3.นางสาวมาริษา ธิมาคำ ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4.นางสาวสกุณณา ลุงจ่าม ปวส.1 สาขาการตลาด 5.นางสาวมาลิสา

27/11/2560   
 
 
 

รางวัลที่ 6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดในที่สาธารณะชนภาษาอังกฤษ[อ่าน 20]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดในที่สาธารณะชนภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลที่ 6 โดยนางสาวกัญญารัตน์ โล้ชมภู (ผู้ควบคุมทีม ครู จริยา ยศอิ) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

27/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย[อ่าน 19]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศ โดยนางสาวกนกวรรณ ยะจ้อน (ครูผู้ควบคุม นายอานนท์ โนจา)

27/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง[อ่าน 19]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยนางสาวซุนหลั่ง แซ่โจว (ผู้ควบคุมทีม ครูอัจฉรา ทองปัน กับ ครูหยางอันเฟย) ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

27/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ซ้ออู้[อ่าน 16]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ซ้ออู้ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยะสุ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ครูผู้ควบคุม ครูวิเชียร อุ่นดอนตอง)

27/11/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ[อ่าน 12]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ โดยนางสาวกัญญรัตน สังควัตถุ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ครูผู้ควบคุม ครูวิเชียร อุ่นดอนตอง)

27/11/2560   
 
 
 

รางวัลที่ 4 การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ[อ่าน 12]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลที่ 4 โดยนายกฤษณลักษณ์ ปินตา (ครูผู้ควบคุมทีม ครูนายอภิเดช ชูฤทธิ์) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

27/11/2560   
 
 
 

รางวัลที่ 5 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย[อ่าน 11]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลที่ 5 โดยนางสาวยิ้ม ลุงตอ และนางสาวณิชา จันทร์ตา (ครูผู้ควบคุม ครูสิทธิศักดิ์ มนตรี) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

5/09/2560   
 
 
 

รางวัลเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย และเหรียญทองแดงวิ่ง 200 เมตรชาย (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 96]
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ “พิษณุโลกเกมส์“ นายปิยทัศน์ คำจุน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย และ เหรียญทองแดง วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย

5/09/2560   
 
 
 

รางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 86]
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมแข่งขันมวไทยสมัครเล่นหญิงในกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม

มีจำนวนทั้งหมด 60 รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
43
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
56
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
832
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
124595
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]