วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[2/03/2564] ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน 9]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ส่งนักเรียน ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=587
วันที่ : 
2/03/2564  เวลา : 08:59:09 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[27/02/2564] บึนทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 21]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ทำบันทึกข้อตกลง "ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย กับวิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการช่องทางในการพัฒนาผู้เรียนระดับเทคโนโลยี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเล็กอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=586
วันที่ : 
27/02/2564  เวลา : 01:49:51 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[27/02/2564] โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)[อ่าน 10]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานกล่าวเปิด"โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)" ให้กับคณะครูและบุคลากร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=585
วันที่ : 
27/02/2564  เวลา : 01:36:51 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[25/02/2564] ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค[อ่าน 13]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาคเหนือ และประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น แผนกการบัญชี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=584
วันที่ : 
25/02/2564  เวลา : 12:52:47 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[25/02/2564] โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [อ่าน 12]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ และตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับอำเภอฝางใน "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดศรีมงคล ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=583
วันที่ : 
25/02/2564  เวลา : 12:41:04 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[23/02/2564] โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)[อ่าน 21]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่น 2/2563 ในระหว่างวันที่18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินการโดย สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=582
วันที่ : 
23/02/2564  เวลา : 12:26:13 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[19/01/2564] ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563[อ่าน 57]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ส่งนักเรียนเข้าประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มกราคม 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=581
วันที่ : 
19/01/2564  เวลา : 08:19:09 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[8/12/2563] วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน [อ่าน 107]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เนื่องจากจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม และโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาด "กลาง" ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=580
วันที่ : 
8/12/2563  เวลา : 06:08:54 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[10/11/2563] ประชาสัมพันธ์ อาชีวะยกกำลัง 2 ปรัชญาการบริหาร "อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ"[อ่าน 105]
 
 
 

รายละเอียด : 
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=579
วันที่ : 
10/11/2563  เวลา : 12:32:44 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[23/10/2563] พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563[อ่าน 105]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายชารัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=578
วันที่ : 
23/10/2563  เวลา : 09:58:55 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

มีจำนวนทั้งหมด 548 รวมทั้งหมด : 55 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
12
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174772
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]