วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[22/07/2559] ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 [อ่าน 5]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ปวช3/3 ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม ชากังราวเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ อาชีวะศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร โดย อ.ศุทิชัย อายุมั่น และ อ.เกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ เป็นผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=428
วันที่ : 
22/07/2559  เวลา : 05:35:46 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[1/07/2559] พิธีปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ[อ่าน 13]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=427
วันที่ : 
1/07/2559  เวลา : 09:40:30 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/06/2559] เดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ[อ่าน 34]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงานได้ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนทูบีนัมเบอร์วันในอำเภอฝางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศาลเจ้าฝาง วันที่ 26 มิถุนายน 2559 กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการโดย อำเภอฝางและบก.ควบคุม.ที่ 2 ฉก.ม.4 ร่วมกับชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ลุ่มน้ำฝาง รด.จิตอาสา อ.ฝาง-อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=426
วันที่ : 
24/06/2559  เวลา : 02:43:12 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[16/05/2559] ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2559[อ่าน 63]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 10-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=425
วันที่ : 
16/05/2559  เวลา : 12:27:39 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[7/04/2559] กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ วัดศรีมงคล สันทราย อ.ฝาง[อ่าน 74]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ วัดศรีมงคลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการฟรี ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2559
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=424
วันที่ : 
7/04/2559  เวลา : 03:35:25 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[4/04/2559] โครงการ ค่ายอบรมวิชาชีพนักเรียนรัดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[อ่าน 64]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการ ค่ายอบรมวิชาชีพนักเรียนรัดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=423
วันที่ : 
4/04/2559  เวลา : 09:14:16 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[30/03/2559] พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 84]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปรการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=422
วันที่ : 
30/03/2559  เวลา : 11:12:31 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[29/03/2559] โครงการอบรมค่ายวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[อ่าน 43]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการอบรมค่ายวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และวิทยาลัยการอาชีพฝาง ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนสายวิชาชีพแก่นักเรียน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=421
วันที่ : 
29/03/2559  เวลา : 11:38:16 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[29/02/2559] กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 139]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=420
วันที่ : 
29/02/2559  เวลา : 03:07:11 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[18/02/2559] กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 184]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมวันวิชาการขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่3 และปวส. ปีที่ 2 ได้จัดแสดงชิ้นงาน และผลงาน โดยภายในงานมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเดินชมผลงานของนักเรียน นักศึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=419
วันที่ : 
18/02/2559  เวลา : 02:12:53 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

มีจำนวนทั้งหมด 394 รวมทั้งหมด : 40 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ


ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
272
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
91495
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]