วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
   
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[15/12/2557] กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE[อ่าน 33]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอชีพฝางได้มีการจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬา และนันทนาการ FVE STAR ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวด FVE STAR และซุ้มนิทรรศการของแต่ละแผนกวิชา และยังมีการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 อาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมวิชาชีพดังกล่าว และในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมพงษ์ ค่ายคำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธาน และนายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายก อบต.แม่สูน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=364
วันที่ : 
15/12/2557  เวลา : 01:20:33 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[2/12/2557] ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 59]
 
 
 

รายละเอียด : 
นาย ปวัน   แซ่เถา นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/2

ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนางสาวอัจฉรา   ทองปันเป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=363
วันที่ : 
2/12/2557  เวลา : 11:10:34 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[2/12/2557] ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 70]
 
 
 

รายละเอียด : 

นายพลรัตน์  กาวิโล ,นายบุญรอด   ประทุมศรี ,นายวุฒิชัย  วังธิยอง ,นายอาทิตย์  เยอะซอ นักศึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  และนายกู่   นามดี นักเรียน ปวช.3 สาขางานยานยนต์

ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสันติสุข มาตา เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=362
วันที่ : 
2/12/2557  เวลา : 10:58:13 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[20/11/2557] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการ “โครงการธนาคารโรงเรียน” ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค8 กั[อ่าน 85]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการ “โครงการธนาคารโรงเรียน” ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค8 กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยรู้จักการออมเงินเพื่ออนาคต และมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการออมเงินและทุนการศึกษาจากธนาคารออมสินด้วย โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พระคุณเจ้าพระราชกิตติสุนทร ธมฺมกาโม รองเจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม เป็นประธานสงฆ์ในพิธี และดร.สมพงศ์ ค่ายคำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=361
วันที่ : 
20/11/2557  เวลา : 09:44:17 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[7/11/2557] วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง[อ่าน 131]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=360
วันที่ : 
7/11/2557  เวลา : 05:58:03 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[6/11/2557] กิจกรรมวันลอยกระทง ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2557[อ่าน 148]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยได้มีกิจกรรมการประกวดกระทงเล็กของนักเรียน นักศึกษา แผนกพาณิชยการ และกิจกรรมแข่งขันโคมลอยของนักเรียน นักศึกษา แผนกงานช่าง ส่วนในช่วงกลางคืนก็ได้เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ และนิทรรศการกิจกรรมประเพณียี่เป็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนด้วย **สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุคของวิทยาลัย**
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=359
วันที่ : 
6/11/2557  เวลา : 11:24:55 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[30/10/2557] “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน”[อ่าน 156]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน (PHJ)” ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการชีพฝาง โดยในกิจกรรมได้มีทีมงานวิทยากรจากหน่วยงาน PHJ japan และนักเรียน นักศึกษา แกนนำ pre PHJ ของวิทยาลัยการอาชีพฝางรุ่นที่ 1 ให้ความรู้ด้านการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรค AIDs และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิโรจน์ แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ และอาจารย์รัชนีกุล บุญอินทร์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=358
วันที่ : 
30/10/2557  เวลา : 03:50:55 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[28/10/2557] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอใช้พื้นที่วิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดอบรมโครงก[อ่าน 158]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ขอใช้พื้นที่วิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดอบรม “โครงการการพัฒนาการจัดการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้กับครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=357
วันที่ : 
28/10/2557  เวลา : 10:03:05 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[24/10/2557] พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557[อ่าน 122]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส และในวันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพฝางจึงได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราชลานพระบรมรูป ณ หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง ซึ่งนำโดย นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=356
วันที่ : 
24/10/2557  เวลา : 10:01:19 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[22/10/2557] "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)" [อ่าน 76]
 
 
 

รายละเอียด : 
ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)” เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมมือกับ อ.ไชยปราการ และได้บริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูและนักศึกษาแผนกช่าง และแผนกพาณิชยการ ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=355
วันที่ : 
22/10/2557  เวลา : 02:01:47 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

มีจำนวนทั้งหมด 332 รวมทั้งหมด : 34 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
R-Funclub คลับสำหรับวัยมันส์ คนพันธุ์อาร์
ศูนยรวมแรงงาน สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รายงานการประเมินตนเองปี 2556
แบบเรียน ออนไลน์  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
21
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
61
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1113
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
22393
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
104099
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]