วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[15/09/2564] รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 4 ติดต่อกัน[อ่าน 11]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี ๔ ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=601
วันที่ : 
15/09/2564  เวลา : 02:09:00 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[7/09/2564] รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่[อ่าน 21]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายพงศ์ธากานต์ สิทธิพา นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาขนาดใหญ่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=600
วันที่ : 
7/09/2564  เวลา : 03:49:29 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[23/08/2564] กิจกรรมจัดทำโรงจอดรถให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า[อ่าน 41]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำโรงจอดรถให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า กองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาและสถาบัน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=599
วันที่ : 
23/08/2564  เวลา : 09:06:05 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[23/08/2564] กิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก[อ่าน 36]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมได้จัดทำกิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก โดยการให้บริการ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมใช้บริการงานซ่อมรวมทั้งหมด 79 รายการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=598
วันที่ : 
23/08/2564  เวลา : 09:00:07 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[13/08/2564] กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉ[อ่าน 734]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ ๖ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายปัญญาช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=597
วันที่ : 
13/08/2564  เวลา : 11:51:46 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[27/07/2564] กิจกรรมโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน 726]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วัดหนองยาว และวัดสันป่าฮัก ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=596
วันที่ : 
27/07/2564  เวลา : 09:07:11 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[22/07/2564] กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564[อ่าน 723]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=595
วันที่ : 
22/07/2564  เวลา : 01:41:22 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[22/07/2564] กิจกรรมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี 2564[อ่าน 729]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=594
วันที่ : 
22/07/2564  เวลา : 01:33:10 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[19/07/2564] เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1[อ่าน 719]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ครั้งที่ 1 โดยมี นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง กล่าวรายงานต่อ นายวันชาติ ศิริภัทรนุกลู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษาในการออกหน่วยให้บริการ ซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการให้ความรู้ การสร้างอาชีพตามโครงการมหกรรมถนนสายอาชีพ วิชาการทำผงปรุงรส (ผงทิพย์) และ วิชาเทคนิคการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์กลเกษตรเบื้องต้น
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=593
วันที่ : 
19/07/2564  เวลา : 03:54:55 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[22/03/2564] การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ 2564[อ่าน 717]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับจังหวัด เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ.2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=592
วันที่ : 
22/03/2564  เวลา : 02:02:01 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

มีจำนวนทั้งหมด 561 รวมทั้งหมด : 57 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
19
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174945
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]