วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[10/11/2563] ประชาสัมพันธ์ อาชีวะยกกำลัง 2 ปรัชญาการบริหาร "อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ"[อ่าน 13]
 
 
 

รายละเอียด : 
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=579
วันที่ : 
10/11/2563  เวลา : 12:32:44 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[23/10/2563] พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563[อ่าน 30]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายชารัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=578
วันที่ : 
23/10/2563  เวลา : 09:58:55 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[21/10/2563] กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 256[อ่าน 39]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดวิเวกการาม บ้านแม่สูนน้อย ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=577
วันที่ : 
21/10/2563  เวลา : 04:05:56 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[12/10/2563] กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา[อ่าน 80]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=576
วันที่ : 
12/10/2563  เวลา : 03:38:10 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[12/10/2563] กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน[อ่าน 46]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=575
วันที่ : 
12/10/2563  เวลา : 11:33:30 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[12/10/2563] พิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0[อ่าน 33]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายอัษ๓างค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=574
วันที่ : 
12/10/2563  เวลา : 11:24:32 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[12/10/2563] กิจกรรม FVE STAR 2020[อ่าน 31]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยกาอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ fve star 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 "การประกวดแข่งขันร้องเล่น เต้นโชว์ และการประกวดดาว เดือน" ของนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=573
วันที่ : 
12/10/2563  เวลา : 11:08:08 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[28/09/2563] กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563[อ่าน 69]
 
 
 

รายละเอียด : 
ผลงานจากประป๋องสู่งานหัตถศิลป์ถิ่นล้านนาบูรณฆฑะ ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=572
วันที่ : 
28/09/2563  เวลา : 07:49:11 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[11/09/2563] บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงดาว[อ่าน 70]
 
 
 

รายละเอียด : 
โรงพยาบาลเชียงดาวจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 10 กันยายน 2563
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=571
วันที่ : 
11/09/2563  เวลา : 08:17:39 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[31/07/2563] โครงการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้การจัดกิจก[อ่าน 119]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ดำเนินโครงการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้การจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=570
วันที่ : 
31/07/2563  เวลา : 08:53:28 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

มีจำนวนทั้งหมด 540 รวมทั้งหมด : 54 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
66
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174628
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]