วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[30/10/2557] “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน”[อ่าน 8]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน (PHJ)” ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการชีพฝาง โดยในกิจกรรมได้มีทีมงานวิทยากรจากหน่วยงาน PHJ japan และนักเรียน นักศึกษา แกนนำ pre PHJ ของวิทยาลัยการอาชีพฝางรุ่นที่ 1 ให้ความรู้ด้านการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรค AIDs และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิโรจน์ แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ และอาจารย์รัชนีกุล บุญอินทร์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=358
วันที่ : 
30/10/2557  เวลา : 03:50:55 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[28/10/2557] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอใช้พื้นที่วิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดอบรมโครงก[อ่าน 33]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ขอใช้พื้นที่วิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดอบรม “โครงการการพัฒนาการจัดการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้กับครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=357
วันที่ : 
28/10/2557  เวลา : 10:03:05 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[24/10/2557] พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557[อ่าน 52]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส และในวันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพฝางจึงได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราชลานพระบรมรูป ณ หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง ซึ่งนำโดย นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=356
วันที่ : 
24/10/2557  เวลา : 10:01:19 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[22/10/2557] "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)" [อ่าน 53]
 
 
 

รายละเอียด : 
ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)” เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมมือกับ อ.ไชยปราการ และได้บริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูและนักศึกษาแผนกช่าง และแผนกพาณิชยการ ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=355
วันที่ : 
22/10/2557  เวลา : 02:01:47 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[2/10/2557] โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 120]
 
 
 

รายละเอียด : 
งานบุคลากรได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยคณะผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=354
วันที่ : 
2/10/2557  เวลา : 10:44:23 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[2/10/2557] โครงการอบรมและสร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[อ่าน 139]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ได้จัดโครงการอบรมและสร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพบางไทร และ นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=353
วันที่ : 
2/10/2557  เวลา : 10:39:38 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[2/10/2557] กีฬาเบญจมิตรครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์[อ่าน 119]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมกีฬาเบญจมิตรครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=352
วันที่ : 
2/10/2557  เวลา : 10:28:25 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[2/10/2557] โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.[อ่าน 108]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ภาคเรียนที่ 1-2557 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=351
วันที่ : 
2/10/2557  เวลา : 10:23:00 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[2/10/2557] การประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ[อ่าน 16]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=350
วันที่ : 
2/10/2557  เวลา : 10:18:25 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[16/09/2557] โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 83]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=349
วันที่ : 
16/09/2557  เวลา : 08:11:41 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

มีจำนวนทั้งหมด 326 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
R-Funclub คลับสำหรับวัยมันส์ คนพันธุ์อาร์
ศูนยรวมแรงงาน สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รายงานการประเมินตนเองปี 2556
แบบเรียน ออนไลน์  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
64
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
78
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2612
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
19645
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
101351
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]