วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[2/09/2559] รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย [อ่าน 92]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายปิยะทัศน์ คำจุน นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 ระบบภาพและเสียง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย สงขลาเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดย อ.ศุทิชัย อายุมั่น อ.เกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ และ อ.ปิยะวรรณ พรหมพูนโชค เป็นผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=435
วันที่ : 
2/09/2559  เวลา : 11:07:46 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[22/08/2559] การปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้่ำตามธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัลยราช[อ่าน 163]
 
 
 

รายละเอียด : 
ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง กับ ชุมชน ในการปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้่ำตามธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากกรมประมง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=434
วันที่ : 
22/08/2559  เวลา : 10:12:14 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[11/08/2559] พิธีถวายพระพรและทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ [อ่าน 154]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางนำโดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรและทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=433
วันที่ : 
11/08/2559  เวลา : 10:43:47 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[27/07/2559] กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[อ่าน 120]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างความรู้ความใจเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=432
วันที่ : 
27/07/2559  เวลา : 12:29:32 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[27/07/2559] การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 170]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายปัญญา ช่างงาน เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานนอกจากจะมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การฯ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น โครงการ 108 อาชีพ โครงการ FVE Star มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=431
วันที่ : 
27/07/2559  เวลา : 12:11:59 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[27/07/2559] วันเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 88]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการOPEN HOUSE ขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยภายในงานได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนในสังกัดสพฐ.หลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแสดงผลงานนิทรรศการของแผนกวิชาต่าง ๆ อนึ่ง ได้รับความร่วมมือและถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ผู้บริหารและคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.นำนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=430
วันที่ : 
27/07/2559  เวลา : 11:53:50 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[27/07/2559] แห่เทียนจำนำพรรษา[อ่าน 79]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งได้ร่วมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา โดยได้นำนักเรียนนักศึกษาร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดในเขตบริการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=429
วันที่ : 
27/07/2559  เวลา : 11:37:29 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[22/07/2559] ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 [อ่าน 182]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ปวช3/3 ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม ชากังราวเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ อาชีวะศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร โดย อ.ศุทิชัย อายุมั่น และ อ.เกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ เป็นผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=428
วันที่ : 
22/07/2559  เวลา : 05:35:46 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[1/07/2559] พิธีปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ[อ่าน 57]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=427
วันที่ : 
1/07/2559  เวลา : 09:40:30 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/06/2559] เดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ[อ่าน 79]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงานได้ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนทูบีนัมเบอร์วันในอำเภอฝางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศาลเจ้าฝาง วันที่ 26 มิถุนายน 2559 กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการโดย อำเภอฝางและบก.ควบคุม.ที่ 2 ฉก.ม.4 ร่วมกับชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ลุ่มน้ำฝาง รด.จิตอาสา อ.ฝาง-อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=426
วันที่ : 
24/06/2559  เวลา : 02:43:12 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 401 รวมทั้งหมด : 41 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ


ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
463
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
100618
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]