วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[21/09/2561] โครงการ "ค่ายภาษาจีน"[อ่าน 2]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายภาษาจีน" ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ทั้งยังเป็นภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=501
วันที่ : 
21/09/2561  เวลา : 02:36:18 pm
ผู้ประกาศ :  
กมลทิพย์ จ่าแปง

[19/09/2561] Fve 2018 minimarathon[อ่าน 5]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรม Fve 2018 minimarathon นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ จุดเริ่มต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ถึงวิทยาลัยการอาชีพฝาง รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทชาย ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายจาย ลุงต๊ะ แผนกวิชาช่างยนต์ รางวัลที่ 2 นายสิทธิศักดิ์ เมืองปัว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลที่ 3 นายหน่อแสง ลุงหม่อง แผนกวิชาช่างยนต์ ประเภทหญิง ได้แก่ รางวัลที่ 1 นางสาวฉิง แผนกวิชาการบัญชี รางวัลที่ 2 นาสาวคำ ลุงปัน แผนกวิชาการบัญชี รางวัลที่ 3 นาวสาวณัฐิดาพร แก้วใส แผนกวิชาการบัญชี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=500
วันที่ : 
19/09/2561  เวลา : 04:27:10 pm
ผู้ประกาศ :  
กมลทิพย์ จ่าแปง

[19/09/2561] Fve 2018 minimarathon[อ่าน 5]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรม Fve 2018 minimarathon นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ จุดเริ่มต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ถึงวิทยาลัยการอาชีพฝาง รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=499
วันที่ : 
19/09/2561  เวลา : 03:57:21 pm
ผู้ประกาศ :  
กมลทิพย์ จ่าแปง

[19/09/2561] โครงการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์[อ่าน 3]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=498
วันที่ : 
19/09/2561  เวลา : 03:52:41 pm
ผู้ประกาศ :  
กมลทิพย์ จ่าแปง

[19/09/2561] กิจกรรม กีฬาพื้นบ้าน [อ่าน 6]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านและสนับสนุนความสามัคคีกัน โดยกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น 6 รายการ 1.ตีกอล์ฟ 2.ดันให้แตก 3.วิ่งสามขา 4.วิ่งกระสอบ 5.วิ่งผลัดลูกโป่ง 6.ชัคคะเยอ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=497
วันที่ : 
19/09/2561  เวลา : 03:29:56 pm
ผู้ประกาศ :  
กมลทิพย์ จ่าแปง

[19/09/2561] โครงการ "ขยับกาย สบายชีวี"[อ่าน 7]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ขยับกาย สบายชีวี" เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพุธ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลาการ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=496
วันที่ : 
19/09/2561  เวลา : 02:08:51 pm
ผู้ประกาศ :  
กมลทิพย์ จ่าแปง

[25/07/2561] ถวายเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561[อ่าน 95]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โดยทำการหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสันป่าฮักและวัดหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายปัญญาช่างงาน คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=494
วันที่ : 
25/07/2561  เวลา : 04:27:09 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[30/05/2561] วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561[อ่าน 141]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.15 น. เนื่องด้วยวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง ลดภาวะโลกร้อน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=493
วันที่ : 
30/05/2561  เวลา : 04:12:04 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[11/04/2561] อาชีวะอาสา 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 143]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับส่วนราชการอำเภอฝาง จัดศูนย์ปฎิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และศูนย์อาชีวะอาสา ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ สถานีตำรวจชุมชนตำบลแม่สูน โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=492
วันที่ : 
11/04/2561  เวลา : 12:54:43 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[22/01/2561] ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ[อ่าน 248]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ วันที่ 22 ม.ค. 61 ณ วิืทยาลัยการอาชีัพฝาง ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ และกาดมั่ว FVE
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=491
วันที่ : 
22/01/2561  เวลา : 10:52:23 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 466 รวมทั้งหมด : 47 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
47
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
100
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1210
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
135974
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]