วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[27/02/2557] กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวส.[อ่าน 182]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่27 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวส. เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีรองผู้อำนวยการปราณี ต่อมดวงแก้ว ให้คำแนะนำและให้โอวาทกับนักศึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=329
วันที่ : 
27/02/2557  เวลา : 10:51:57 am
ผู้ประกาศ :  
ภาณุวัฒน์ ดีเลิศ

[24/02/2557] การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝางครั้งที่ ๒/๒๕๕๖[อ่าน 191]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อนำเสนอผลงานและหาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=328
วันที่ : 
24/02/2557  เวลา : 09:00:23 am
ผู้ประกาศ :  
ภาณุวัฒน์ ดีเลิศ

[19/02/2557] วันวิชาการปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 202]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดงานวันวิชาการเพื่อเป็นการแสดงผลงานโครงการและผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการที่นักเรียนนักศึกษาได้คิด ซึ่งเป็นผลงานนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=327
วันที่ : 
19/02/2557  เวลา : 09:23:41 am
ผู้ประกาศ :  
ภาณุวัฒน์ ดีเลิศ

[19/02/2557] วิทยาลัยการอาชีพฝางมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำต[อ่าน 227]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่ีอวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ท่านรองเสาวรัตน์ ไชยสงคราม นำคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีประสิทธิผลที่ดีต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=326
วันที่ : 
19/02/2557  เวลา : 09:04:46 am
ผู้ประกาศ :  
ภาณุวัฒน์ ดีเลิศ

[17/02/2557] กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพฝาง ครั้งที่ 18[อ่าน 101]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดโดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่บอล เซปักตะกร้อ เปตอง บาสเก็ตบอล และการแข่งขันกรีฑา และนอกเหนือจากนั้นยังมีการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และการประกวดขบวนพาเหรด ซึ่งได้สร้างความสนุกสนาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝางอีกด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=325
วันที่ : 
17/02/2557  เวลา : 08:02:36 am
ผู้ประกาศ :  
ภาณุวัฒน์ ดีเลิศ

[4/02/2557] วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึ[อ่าน 124]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) จัดการฝึกประสบการณ์(ฝึกงาน) โดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) ได้คัดเลือก นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=324
วันที่ : 
4/02/2557  เวลา : 04:31:57 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย

[2/02/2557] พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ "เรียนรู้สู่อาเซียน วันวิชาการ"วิทยาลัยการอาชีพฝา[อ่าน 115]
 
 
 

รายละเอียด : 
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ "เรียนรู้สู่อาเซียน วันวิชาการ"วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาวัดท่าตอน
ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ทางวิทยาลัยได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาต่อ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=323
วันที่ : 
2/02/2557  เวลา : 08:20:01 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[26/01/2557] การประกวดนางสาวฝางประจำปี2557[อ่าน 164]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมมือกับอำเภอฝางจัดกิจกรรมการประกวดนางสาวฝางประจำปี 2557 ในงานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองฝางวันที่ 18 มกราคม 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=322
วันที่ : 
26/01/2557  เวลา : 03:03:53 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[17/01/2557] คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้ารับรางวัลครูดีเด่นจากวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษาในวันครู[อ่าน 259]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้ารับรางวัลครูดีเด่นจากวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องในวันครูที่ 16 มกราคม 2557
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=321
วันที่ : 
17/01/2557  เวลา : 11:49:20 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

[17/01/2557] คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันครูที่ 16 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง [อ่าน 190]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครูวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันครูที่ 16 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=320
วันที่ : 
17/01/2557  เวลา : 11:43:47 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

มีจำนวนทั้งหมด 297 รวมทั้งหมด : 30 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
R-Funclub คลับสำหรับวัยมันส์ คนพันธุ์อาร์
ศูนยรวมแรงงาน สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รายงานการประเมินตนเองปี 2554
แบบเรียน ออนไลน์  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
74
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1047
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7545
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
89251
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]