วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[23/01/2563] การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 1]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=551
วันที่ : 
23/01/2563  เวลา : 04:29:27 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[23/01/2563] การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 1]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=550
วันที่ : 
23/01/2563  เวลา : 04:28:57 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[22/01/2563] รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ"[อ่าน 1]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ" เนื่องในงานโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=549
วันที่ : 
22/01/2563  เวลา : 05:06:59 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[22/01/2563] รางวัลผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563[อ่าน 1]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=548
วันที่ : 
22/01/2563  เวลา : 04:59:34 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[29/12/2562] วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่[อ่าน 26]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์ ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=547
วันที่ : 
29/12/2562  เวลา : 11:40:59 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[29/12/2562] วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรั[อ่าน 23]
 
 
 

รายละเอียด : 
ผู้อำนวยการปัญญา ช่างงาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=546
วันที่ : 
29/12/2562  เวลา : 11:24:16 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[27/12/2562] วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาด[อ่าน 21]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม 2562 ณอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=545
วันที่ : 
27/12/2562  เวลา : 02:19:51 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[26/12/2562] นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน [อ่าน 24]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายหม่อง ลุงจาย นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ได้เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=544
วันที่ : 
26/12/2562  เวลา : 11:09:15 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[26/12/2562] การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค[อ่าน 22]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายหม่อง ลุงจาย นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=543
วันที่ : 
26/12/2562  เวลา : 11:00:18 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[24/12/2562] รางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหน[อ่าน 33]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม2562 ณอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=542
วันที่ : 
24/12/2562  เวลา : 10:01:53 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 512 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
56
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
780
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
163211
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]