วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
   
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[14/01/2558] พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558[อ่าน 57]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อคืนวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับอำเภอฝาง ได้จัดพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอฝาง และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=367
วันที่ : 
14/01/2558  เวลา : 10:06:54 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[5/01/2558] [อ่าน 97]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เปิดศูนย์อาชีวะศึกษา ณ วัดหาดสำราญ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังกวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=366
วันที่ : 
5/01/2558  เวลา : 11:01:04 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[26/12/2557] วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง[อ่าน 89]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และได่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับภาคเหนือ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=365
วันที่ : 
26/12/2557  เวลา : 10:21:32 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[15/12/2557] กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE[อ่าน 135]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอชีพฝางได้มีการจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬา และนันทนาการ FVE STAR ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวด FVE STAR และซุ้มนิทรรศการของแต่ละแผนกวิชา และยังมีการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 อาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมวิชาชีพดังกล่าว และในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมพงษ์ ค่ายคำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธาน และนายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายก อบต.แม่สูน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=364
วันที่ : 
15/12/2557  เวลา : 01:20:33 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[2/12/2557] ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 139]
 
 
 

รายละเอียด : 
นาย ปวัน   แซ่เถา นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/2

ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนางสาวอัจฉรา   ทองปันเป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=363
วันที่ : 
2/12/2557  เวลา : 11:10:34 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[2/12/2557] ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 141]
 
 
 

รายละเอียด : 

นายพลรัตน์  กาวิโล ,นายบุญรอด   ประทุมศรี ,นายวุฒิชัย  วังธิยอง ,นายอาทิตย์  เยอะซอ นักศึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  และนายกู่   นามดี นักเรียน ปวช.3 สาขางานยานยนต์

ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสันติสุข มาตา เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=362
วันที่ : 
2/12/2557  เวลา : 10:58:13 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[20/11/2557] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการ “โครงการธนาคารโรงเรียน” ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค8 กั[อ่าน 168]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการ “โครงการธนาคารโรงเรียน” ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค8 กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยรู้จักการออมเงินเพื่ออนาคต และมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการออมเงินและทุนการศึกษาจากธนาคารออมสินด้วย โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พระคุณเจ้าพระราชกิตติสุนทร ธมฺมกาโม รองเจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม เป็นประธานสงฆ์ในพิธี และดร.สมพงศ์ ค่ายคำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=361
วันที่ : 
20/11/2557  เวลา : 09:44:17 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[7/11/2557] วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง[อ่าน 264]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=360
วันที่ : 
7/11/2557  เวลา : 05:58:03 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[6/11/2557] กิจกรรมวันลอยกระทง ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2557[อ่าน 204]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยได้มีกิจกรรมการประกวดกระทงเล็กของนักเรียน นักศึกษา แผนกพาณิชยการ และกิจกรรมแข่งขันโคมลอยของนักเรียน นักศึกษา แผนกงานช่าง ส่วนในช่วงกลางคืนก็ได้เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ และนิทรรศการกิจกรรมประเพณียี่เป็ง สืบสานประเพณีท้องถิ่น ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนด้วย **สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุคของวิทยาลัย**
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=359
วันที่ : 
6/11/2557  เวลา : 11:24:55 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[30/10/2557] “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน”[อ่าน 202]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน (PHJ)” ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการชีพฝาง โดยในกิจกรรมได้มีทีมงานวิทยากรจากหน่วยงาน PHJ japan และนักเรียน นักศึกษา แกนนำ pre PHJ ของวิทยาลัยการอาชีพฝางรุ่นที่ 1 ให้ความรู้ด้านการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรค AIDs และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิโรจน์ แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ และอาจารย์รัชนีกุล บุญอินทร์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=358
วันที่ : 
30/10/2557  เวลา : 03:50:55 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

มีจำนวนทั้งหมด 335 รวมทั้งหมด : 34 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
R-Funclub คลับสำหรับวัยมันส์ คนพันธุ์อาร์
ศูนยรวมแรงงาน สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รายงานการประเมินตนเองปี 2556
แบบเรียน ออนไลน์  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
58
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1929
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1929
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
106533
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552
 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]