วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[22/01/2561] ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ[อ่าน 8]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ วันที่ 22 ม.ค. 61 ณ วิืทยาลัยการอาชีัพฝาง ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ และกาดมั่ว FVE
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=491
วันที่ : 
22/01/2561  เวลา : 10:52:23 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[19/01/2561] การจัดการแข่งขันกีฬาเบจมิตรสัมพันธ์ครูครั้งที่ 39[อ่าน 89]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 โรงเรียน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่่าวเป็นการจัดการแข่งขันที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่ม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=490
วันที่ : 
19/01/2561  เวลา : 10:30:26 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[13/01/2561] โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา[อ่าน 80]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย และวิทยาลัยเทคนิคมาให้ความรู้ อีกทั้งงานนี้ได้เชิญคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนสพฐ.และนักเรียนระดับชั้นปวช.3 เข้าร่วมรับฟัง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=489
วันที่ : 
13/01/2561  เวลา : 10:22:46 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[13/01/2561] แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ศึกษาดูงาน[อ่าน 48]
 
 
 

รายละเอียด : 
แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดุงาน ณ บริษัท ไทยออย และบริษัท PPT จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปรับทัศนคติและมีความรู้ในสายวิชาที่เรียน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=488
วันที่ : 
13/01/2561  เวลา : 10:19:14 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[8/01/2561] รางวัลชนะเลิศ เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da[อ่าน 26]
 
 
 

รายละเอียด : 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผู้ประดิษฐ์ 1. นางสาวชณิลชลา ยารังสี 2. นางสาวคำนวน ลุงนะ ครูที่ปรึกษา 1. นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง 2. นายรุ่ง ชมภูมิ่ง 3. นางสาวธิดารัตน์ ทองเที่ยง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=487
วันที่ : 
8/01/2561  เวลา : 03:49:58 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย

[30/11/2560] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560[อ่าน 39]
 
 
 

รายละเอียด : 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยนายปัญญา ขาวเงิน และนายอัฐศฎา จุ่มเขียว ครูผู้ควบคุม นายวรพงศ์ วงค์อ้าย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=486
วันที่ : 
30/11/2560  เวลา : 04:30:56 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย

[29/11/2560] มอบรางวัลให้การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังห[อ่าน 79]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงาน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=485
วันที่ : 
29/11/2560  เวลา : 11:01:14 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM[อ่าน 68]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายหลักชัย ศรีวิลัย และนายวัฒนา กุลตา โดยครูผู้ควบคุมนางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=484
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 01:10:10 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์[อ่าน 46]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง โดย นายสุรวุฒิ แซ่แล่ว และนายณัฐ ดวงแค้น นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ (ครูผู้ควบคุม นายอรรถกร หมอเอ็ด) - ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก ได้รางวัลอันดับที่2 เหรียญทอง โดยนายสมศักดิ์ ลุงคำ และนายหมู ลุงติ (ครูผู้ควบคุม นายรุ่ง ชมภูมิ่ง) - ทักษะงานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ได้รางวัลอันดับที่4 เหรียญเงิน โดยนายปฐมพร แก้ววัน และนายคุณัฐ ดวงจิต (ครูผู้ควบคม นายกิตติพัชญ์ ทองดี) - ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับที่4 เหรียญทองแดง โดยนายภัควัต ฤทธิ์เดช และนายณัฐพงค์ เสาวเปิง (ครูผู้ควบคม นายดนัย ซาวคำเขต)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=483
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 11:40:23 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทไทยสากล(หญิง[อ่าน 47]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทสากล ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 1. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยสากลหญิง นางสาว คำเปา ลุงจิ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 2. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทสากลหญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ เทียมจันทร์ 3. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยสากลชาย นายพีระพัฒน์ อุนามูล 4. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยลูกทุ่งหญิง นางสาวอารีวรรณ จันทร์พวง โดยครูผู้ควบคุมนางสาวกัณฐิกา ท่าข้าม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=482
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 10:34:45 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

มีจำนวนทั้งหมด 457 รวมทั้งหมด : 46 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
18
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
71
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
168
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1712
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
123023
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]