วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[3/03/2563] ออกหน่วยบริการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2563[อ่าน 579]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ อบต.แม่สูน ออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในตำบลแม่สูน ประจำปี 2563 https://drive.google.com/drive/folders/1VReEtnqgMg2qmxzTiZvMqX5uJhOYSRat?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=558
วันที่ : 
3/03/2563  เวลา : 08:35:31 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[2/03/2563] ออกหน่วยบริการซ่อมแซมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า[อ่าน 580]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดำเนินกิจกรรม ออกหน่วยบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ในวันที่ 26 ก.พ.2563 https://drive.google.com/drive/folders/17nM683N0vpMGeazjpFNqb8izOZHqkkbi?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=557
วันที่ : 
2/03/2563  เวลา : 08:54:22 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[18/02/2563] โครงการประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร (Project) ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร (Project) ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตรการเรียนการสอน ในวันที่ 14 ก.พ.2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1oJgGd_TSIFdAHwZFKWmk-rs0PnBpxeZX?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=556
วันที่ : 
18/02/2563  เวลา : 08:24:21 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[17/02/2563] FVE Sports Day 2019[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการกีฬาสี "FVE Sports Day 2019" โดยมีนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง https://drive.google.com/drive/folders/1JN3VmY1znX7uyQLC5SkIxDI2_b7MuQkV?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=555
วันที่ : 
17/02/2563  เวลา : 04:49:08 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[17/02/2563] FVE Sports Day 2019[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการกีฬาสี "FVE Sports Day 2019" โดยมีนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง https://drive.google.com/drive/folders/1JN3VmY1znX7uyQLC5SkIxDI2_b7MuQkV?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=554
วันที่ : 
17/02/2563  เวลา : 04:48:38 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[17/02/2563] การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.63 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1WMMRSnTpT2vJMKke-N5VQ7auo2br16Nz?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=553
วันที่ : 
17/02/2563  เวลา : 04:38:12 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[8/02/2563] การประเมินนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมการประเมินนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=552
วันที่ : 
8/02/2563  เวลา : 04:06:42 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[23/01/2563] การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=551
วันที่ : 
23/01/2563  เวลา : 04:29:27 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[23/01/2563] การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=550
วันที่ : 
23/01/2563  เวลา : 04:28:57 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[22/01/2563] รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ"[อ่าน 580]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ" เนื่องในงานโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=549
วันที่ : 
22/01/2563  เวลา : 05:06:59 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2076
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167317
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]