วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ[อ่าน 703]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ โดยนางสาวกัญญรัตน สังควัตถุ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ครูผู้ควบคุม ครูวิเชียร อุ่นดอนตอง)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=476
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:18:21 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 4 การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ[อ่าน 644]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลที่ 4 โดยนายกฤษณลักษณ์ ปินตา (ครูผู้ควบคุมทีม ครูนายอภิเดช ชูฤทธิ์) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=475
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:12:33 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 5 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย[อ่าน 642]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลที่ 5 โดยนางสาวยิ้ม ลุงตอ และนางสาวณิชา จันทร์ตา (ครูผู้ควบคุม ครูสิทธิศักดิ์ มนตรี) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=474
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:07:45 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[19/10/2560] การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2[อ่าน 634]
 
 
 

รายละเอียด : 
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=473
วันที่ : 
19/10/2560  เวลา : 10:13:16 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[15/09/2560] โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ[อ่าน 626]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 7 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=472
วันที่ : 
15/09/2560  เวลา : 03:29:28 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[15/09/2560] ประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ[อ่าน 625]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 13 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ และประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนิโรจน์ แสงพงษ์เป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=471
วันที่ : 
15/09/2560  เวลา : 03:02:15 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[12/09/2560] โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 625]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดประกวดมารยาทไทย จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 **ถ้านักเรียน นักศึกษา สนใจ ติดต่อแผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=470
วันที่ : 
12/09/2560  เวลา : 10:44:23 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[6/09/2560] คณะกรรมการเข้าประเมินโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560[อ่าน 653]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=469
วันที่ : 
6/09/2560  เวลา : 02:41:19 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[5/09/2560] รางวัลเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย และเหรียญทองแดงวิ่ง 200 เมตรชาย (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 629]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ “พิษณุโลกเกมส์“ นายปิยทัศน์ คำจุน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย และ เหรียญทองแดง วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=468
วันที่ : 
5/09/2560  เวลา : 11:35:02 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[5/09/2560] รางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 632]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมแข่งขันมวไทยสมัครเล่นหญิงในกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=467
วันที่ : 
5/09/2560  เวลา : 11:26:42 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

มีจำนวนทั้งหมด 532 รวมทั้งหมด : 54 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
54
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174471
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]