วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[18/07/2560] รายงานนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมชมของคณะกรรมการ ชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และนายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ คณะกรรมการเข้านิเทศ ติดตาม และเยี่ยมชม ชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางต้อนรับคณะกรรมการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=461
วันที่ : 
18/07/2560  เวลา : 01:59:45 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[4/07/2560] อบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=460
วันที่ : 
4/07/2560  เวลา : 08:08:12 am
ผู้ประกาศ :  
สิริกัญญานี อินตา

[26/06/2560] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการเปิดสอนอาชีพระยะสั้น งานประกันคุณภาพฯ และงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=459
วันที่ : 
26/06/2560  เวลา : 03:25:38 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[19/06/2560] มอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก "ผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์" เพื่อรับทุนการศึกษาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=458
วันที่ : 
19/06/2560  เวลา : 09:52:46 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[16/06/2560] กิจกรรมไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้กำหนดให้เป็นวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=457
วันที่ : 
16/06/2560  เวลา : 01:39:35 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[12/06/2560] การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=456
วันที่ : 
12/06/2560  เวลา : 11:31:01 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[9/06/2560] ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้เปิดการปัจฉิม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=455
วันที่ : 
9/06/2560  เวลา : 04:20:53 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[9/06/2560] ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้เปิดงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=454
วันที่ : 
9/06/2560  เวลา : 04:09:04 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[9/06/2560] โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ ประเพณีวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่เยาวชนพื้นที่อำเภอฝาง[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ ประเพณีวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่เยาวชนพื้นที่อำเภอฝาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=453
วันที่ : 
9/06/2560  เวลา : 02:00:01 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[29/05/2560] การคัดเลือกธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกธุรกิจเพื่อดำเนินงานภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=452
วันที่ : 
29/05/2560  เวลา : 09:58:21 am
ผู้ประกาศ :  
สิริกัญญานี อินตา

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
61
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1173
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164780
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]