วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[9/06/2560] โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ ประเพณีวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่เยาวชนพื้นที่อำเภอฝาง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ ประเพณีวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่เยาวชนพื้นที่อำเภอฝาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=453
วันที่ : 
9/06/2560  เวลา : 02:00:01 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[29/05/2560] การคัดเลือกธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกธุรกิจเพื่อดำเนินงานภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=452
วันที่ : 
29/05/2560  เวลา : 09:58:21 am
ผู้ประกาศ :  
สิริกัญญานี อินตา

[7/04/2560] โครงการหารายได้ระหว่างเรียนประจำปีงบประมาณ 2559[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ทางงานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ ได้จัดให้ครูที่ปรึกษาโครงการหารายได้ระหวา่งเรียนประจำปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมาแก่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=451
วันที่ : 
7/04/2560  เวลา : 09:16:39 am
ผู้ประกาศ :  
สิริกัญญานี อินตา

[6/03/2560] วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 [อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพฝาง ได้นำคณะครูเข้าร่วมงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีท่านมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และภายในงานทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า อีกทั้งภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ทางวิทยาลัย การอาชีพฝางจึงได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง ซึ่งท่านมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมภายในบูธจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ของทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=450
วันที่ : 
6/03/2560  เวลา : 10:54:53 am
ผู้ประกาศ :  
ณฐนน ปัญญาแก้ว

[21/02/2560] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคชาติ[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน "การประกวดทักษะการกล่าวสุนทรพจน์(ภาษาจีน)" เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผลการแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนางสาวจาหยู แซ่ย่าง นักเรียนแผนกวิชการตลาดเป็นผู้ทำการแข่งขัน และทำการควบคุมการสอนโดยนางสาวอัจฉรา ทองปัน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=449
วันที่ : 
21/02/2560  เวลา : 09:01:21 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[20/02/2560] รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับชาติ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน "ทักษะการประกวด 3D Animation" เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผลการแข่งขันทีมวิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับชาติ ซึ่งมีนักเรียนที่ทำการแข่งขันคือ 1. นายอุดมศักดิ์ ศรีใจ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 2. นายปฏิภาณ ปาทะ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 3. นายจักรพงษ์ จีนาแก้ว นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 4. นายเฉลิมศักดิ์ ชูผดุงกิจ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 5. นายจ่อ ลุงซอ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 โดยมีนางสาวพวงผกา เมถิน ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นผู้ควบคุมทีม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=448
วันที่ : 
20/02/2560  เวลา : 03:44:48 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/02/2560] โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559[อ่าน 579]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และนักศึกษา ระดับชั้นปวส.ปีที่ 2 ทุกแผนกวิชา ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ ประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร เพื่อแสดงผลงานในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาเรียน โดยมีการแสดงผลงานวิชาการในครั้งนี้ รวมท้ังสิ้นกว่า 200 ชิ้นงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=447
วันที่ : 
17/02/2560  เวลา : 01:39:38 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/02/2560] โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=446
วันที่ : 
17/02/2560  เวลา : 01:33:31 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/02/2560] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 งานทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการปฐมนเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ แก่คณะครูนิเทศ และนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการต่าง ๆ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=445
วันที่ : 
17/02/2560  เวลา : 01:14:46 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะผู้บริหาร นำโดยนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และ ครู เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่งคณะศึกษาดูงานฯได้เข้าดูงานในส่วนของ งานอาคารสถานที่ งานประกันฯ งานวิชาการ และเยี่ยมชมบรรยากาศภายในวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=444
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 12:03:07 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2076
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167317
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]