วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[24/01/2560] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระัดบภาคเหนือ[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=443
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:59:24 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] รางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=442
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:49:40 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=441
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:46:09 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[24/01/2560] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับภาคเหนือ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 คน ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดภาคเหนือ ทั้งสิ้น 10 ทีม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=440
วันที่ : 
24/01/2560  เวลา : 10:41:10 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[4/01/2560] อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมโครงการ "อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ" โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่บริเวณหน้าวัดหาดสำราญ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับรถและตัวรถ และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ เวลาว่างในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ด้วยการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดบริการน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติภัยทางการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=439
วันที่ : 
4/01/2560  เวลา : 04:33:45 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[29/12/2559] การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันมีจำนวน 5 ชิ้นงาน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 1 ชิ้นงาน คือ 1. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องกายภาพบำบัดภาวะข้อเท้าตก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=438
วันที่ : 
29/12/2559  เวลา : 05:05:56 pm
ผู้ประกาศ :  
ณฐนน ปัญญาแก้ว

[21/12/2559] การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันมีจำนวน 21 ชิ้นงาน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับภาค จำนวน 5 ชิ้นงาน คือ 1. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ถังขยะอัดย่อส่วนแก้วน้ำพลาสติก 2. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 เครื่องซิลฝาขวดน้ำชนิด 4 ขวด 3. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องกายภาพบำบัดภาวะข้อเท้าตก 4. รางวัลรองชนะเลิค อันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 อุปกรณ์ดับไฟป่า 5. รางวัลรองชนะเลิค อันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 พานพุ่มจากกระดาษหนังสือพิมพ์
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=437
วันที่ : 
21/12/2559  เวลา : 02:48:12 pm
ผู้ประกาศ :  
ณฐนน ปัญญาแก้ว

[19/12/2559] คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ปี 2559[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวนการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ในการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่เข้าประเมินฯ ประกอบด้วย นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต, นายชัชวาล วงศ์ใหม่, และนายธงชัย ไชยวงค์
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=436
วันที่ : 
19/12/2559  เวลา : 04:24:27 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[2/09/2559] รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย [อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายปิยะทัศน์ คำจุน นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 ระบบภาพและเสียง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย สงขลาเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดย อ.ศุทิชัย อายุมั่น อ.เกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ และ อ.ปิยะวรรณ พรหมพูนโชค เป็นผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=435
วันที่ : 
2/09/2559  เวลา : 11:07:46 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[22/08/2559] การปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้่ำตามธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัลยราช[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง กับ ชุมชน ในการปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้่ำตามธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากกรมประมง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=434
วันที่ : 
22/08/2559  เวลา : 10:12:14 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2077
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167318
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]