วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[3/08/2558] กิจกรรมโครงการรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อคืนความสุขและมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดจากการบริจาคของประชาชนในโครงการรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อคืนความสุขและมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ มาซ่อมแชมให้สามารถใช้งานได้ และส่งมอบต่อประชาชนผู้ยากไร้เพื่อคืนความสุขให้กับประชน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=379
วันที่ : 
3/08/2558  เวลา : 11:10:42 am
ผู้ประกาศ :  
สายสมร กัลยา

[29/07/2558] กิจกรรมโครงการรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อคืนความสุขและมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน และประชาชนในเขตพื้นที่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=378
วันที่ : 
29/07/2558  เวลา : 10:06:49 am
ผู้ประกาศ :  
สายสมร กัลยา

[28/07/2558] กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ V-Cop[อ่าน 569]
 
 
 

รายละเอียด : 
28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=377
วันที่ : 
28/07/2558  เวลา : 09:24:20 am
ผู้ประกาศ :  
สายสมร กัลยา

[23/07/2558] พิธีลงนามความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=376
วันที่ : 
23/07/2558  เวลา : 06:21:06 pm
ผู้ประกาศ :  
สายสมร กัลยา

[23/07/2558] ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 [อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ปวช.2/3 ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม พญามังรายเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดย อ.ศุทิชัย อายุมั่น อ.เสกสรร เจาะจง และ อ.เกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ เป็นผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=375
วันที่ : 
23/07/2558  เวลา : 04:01:35 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[23/07/2558] ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยสากลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวจิราพร ใหม่สาม นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันชกมวยสากลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม พญามังรายเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดย อ.ศุทิชัย อายุมั่น อ.เสกสรร เจาะจง และ อ.เกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ เป็นผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=374
วันที่ : 
23/07/2558  เวลา : 03:48:08 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[22/05/2558] โครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fix it) โป่งน้ำร้อน [อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการ ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยการตั้งศูนย์ถาวรขึ้นที่ อบต.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18, 23-24, 30-31 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=373
วันที่ : 
22/05/2558  เวลา : 01:47:16 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[27/04/2558] พิธีถวายพระพรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=372
วันที่ : 
27/04/2558  เวลา : 12:34:11 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[27/04/2558] โครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 "ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุขสู่ประชาชน"[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับ อบต.แม่สูน จัดโครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 "ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุขสู่ประชาชน" โดยมีวัตถประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ และบริการแนะนำเส้นทาง พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 00.30 น. ของวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558 ณ ป้อมตำรวจชุมชนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=371
วันที่ : 
27/04/2558  เวลา : 12:26:52 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[18/02/2558] กิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด[อ่าน 570]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีความเข้มแข็งทั้งกาย ใจ ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=370
วันที่ : 
18/02/2558  เวลา : 10:10:44 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
65
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1177
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164784
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]