วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[27/04/2558] โครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 "ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุขสู่ประชาชน"[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับ อบต.แม่สูน จัดโครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 "ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุขสู่ประชาชน" โดยมีวัตถประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ และบริการแนะนำเส้นทาง พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 00.30 น. ของวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558 ณ ป้อมตำรวจชุมชนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=371
วันที่ : 
27/04/2558  เวลา : 12:26:52 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[18/02/2558] กิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีความเข้มแข็งทั้งกาย ใจ ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=370
วันที่ : 
18/02/2558  เวลา : 10:10:44 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[11/02/2558] โครงการวันวิชาการ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการวันวิชาการขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ทุกแผนก โดยมี ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวงเป็นประธานในการเปิดพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=369
วันที่ : 
11/02/2558  เวลา : 04:58:46 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[4/02/2558] คณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 26 มกราคม 2558
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=368
วันที่ : 
4/02/2558  เวลา : 12:25:55 pm
ผู้ประกาศ :  
สายสมร กัลยา

[14/01/2558] พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อคืนวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับอำเภอฝาง ได้จัดพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอฝาง และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=367
วันที่ : 
14/01/2558  เวลา : 10:06:54 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[5/01/2558] [อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เปิดศูนย์อาชีวะศึกษา ณ วัดหาดสำราญ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังกวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=366
วันที่ : 
5/01/2558  เวลา : 11:01:04 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[26/12/2557] วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และได่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับภาคเหนือ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=365
วันที่ : 
26/12/2557  เวลา : 10:21:32 am
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[15/12/2557] กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอชีพฝางได้มีการจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬา และนันทนาการ FVE STAR ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวด FVE STAR และซุ้มนิทรรศการของแต่ละแผนกวิชา และยังมีการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 อาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมวิชาชีพดังกล่าว และในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมพงษ์ ค่ายคำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธาน และนายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายก อบต.แม่สูน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=364
วันที่ : 
15/12/2557  เวลา : 01:20:33 pm
ผู้ประกาศ :  
ณัฐนันท์ วิมาลา

[2/12/2557] ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
นาย ปวัน   แซ่เถา นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/2

ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนางสาวอัจฉรา   ทองปันเป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=363
วันที่ : 
2/12/2557  เวลา : 11:10:34 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[2/12/2557] ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

นายพลรัตน์  กาวิโล ,นายบุญรอด   ประทุมศรี ,นายวุฒิชัย  วังธิยอง ,นายอาทิตย์  เยอะซอ นักศึกษา ปวส.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  และนายกู่   นามดี นักเรียน ปวช.3 สาขางานยานยนต์

ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสันติสุข มาตา เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=362
วันที่ : 
2/12/2557  เวลา : 10:58:13 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
25
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1942
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167183
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]