วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[14/06/2556] วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย แผนกวิชาช่างยนต์ จัดกิจกรรมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสู่สถานศึกษา[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัดได้จัดกิจกรรมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสู่สถานศึกษา ขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=300
วันที่ : 
14/06/2556  เวลา : 02:20:14 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[14/06/2556] พิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=299
วันที่ : 
14/06/2556  เวลา : 02:11:34 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[12/06/2556] วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันนี้ (12 มิ.ย. 56) เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เดินทางมาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานกิจกรรมฯ และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=298
วันที่ : 
12/06/2556  เวลา : 11:26:54 am
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[7/06/2556] คณะครูอาจารย์เข้ารับการอบรมการพัมนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 

วันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ.2556 คณะครูอาจารย์ เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัมนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=296
วันที่ : 
7/06/2556  เวลา : 01:08:31 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[6/06/2556] ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

วันนี้ เวลา 18.00-20.00 น. วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระบบทวิภาคี ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง (6 มิถุนายน 2556)

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=295
วันที่ : 
6/06/2556  เวลา : 06:42:53 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[6/06/2556] ตรวจสารเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสารเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งจะตรวจเป็นประจำทุกภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=294
วันที่ : 
6/06/2556  เวลา : 09:59:57 am
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[5/06/2556] ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=293
วันที่ : 
5/06/2556  เวลา : 03:55:45 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[4/06/2556] คณะอาจารย์และนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สวท.ฝา[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันนี้ คณะอาจารย์และนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.ปีที่ 1 จำนวน 45 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคนิคการส่งกระจายเสียง การปฏิบัติงานในห้องส่ง และห้องเครื่องส่ง ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้จากห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=292
วันที่ : 
4/06/2556  เวลา : 10:58:30 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[4/06/2556] ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-16.00 น. วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=291
วันที่ : 
4/06/2556  เวลา : 03:41:47 pm
ผู้ประกาศ :  
กรรณิการ์ ตนหาญ

[31/05/2556] พิธีปิดการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างเสริมสวยหญิง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันนี้เวลา 15.00 น. ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างเสริมสวยหญิง ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=290
วันที่ : 
31/05/2556  เวลา : 05:36:18 pm
ผู้ประกาศ :  
ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1941
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167182
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]