วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[26/07/2555] วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ เวลา 08.30 น.
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=235
วันที่ : 
26/07/2555  เวลา : 11:45:41 am
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[26/07/2555] วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับเรือนจำอำเภอฝาง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย [อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ร่วมกับเรือนจำฝาง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  ระหว่างวันที่ 11 - 26 กรกฎาคม 2555
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=234
วันที่ : 
26/07/2555  เวลา : 08:20:04 am
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[25/07/2555] ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับ อบต.แม่ทะ[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ระหว่างวันที่ 25  กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=233
วันที่ : 
25/07/2555  เวลา : 05:34:14 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[25/07/2555] ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบล[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข่า ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=232
วันที่ : 
25/07/2555  เวลา : 05:20:19 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[25/07/2555] สืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ในวันที่  25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 น.
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=231
วันที่ : 
25/07/2555  เวลา : 09:16:23 am
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[17/07/2555] ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบล[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่อาย ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=230
วันที่ : 
17/07/2555  เวลา : 02:23:19 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[17/07/2555] ดำเนินโครงการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ณ อบต.แม่สาว[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=229
วันที่ : 
17/07/2555  เวลา : 02:04:48 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[17/07/2555] ดำเนินโครงการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ณ อบต.สันต้นหมื้อ[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=228
วันที่ : 
17/07/2555  เวลา : 01:46:45 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[6/07/2555] ครูและนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมบริจาคโลหิต[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครู และนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอฝาง เพื่อเป็นการสร้างกุศล และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอฝาง  
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=227
วันที่ : 
6/07/2555  เวลา : 10:29:12 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[5/07/2555] ตัวแทนการแข่งขันตอบปัญหา"กิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน"[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 

น.ส.ภัทราภรณ์  ตุ่นตา น.ส.เยาวลักษณ์  ทำไร่ น.ส.การะเกตุ  สิทธิ นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ปวช.3/2 ตัวแทนการแข่งขันตอบปัญหา"กิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน" และครูผู้ควบคุม นางสายนที   ดำดิบ  วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลปรากฎว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=226
วันที่ : 
5/07/2555  เวลา : 09:26:39 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
67
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1179
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164786
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]