วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[6/07/2555] ครูและนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมบริจาคโลหิต[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครู และนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอฝาง เพื่อเป็นการสร้างกุศล และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอฝาง  
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=227
วันที่ : 
6/07/2555  เวลา : 10:29:12 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[5/07/2555] ตัวแทนการแข่งขันตอบปัญหา"กิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน"[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

น.ส.ภัทราภรณ์  ตุ่นตา น.ส.เยาวลักษณ์  ทำไร่ น.ส.การะเกตุ  สิทธิ นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ปวช.3/2 ตัวแทนการแข่งขันตอบปัญหา"กิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน" และครูผู้ควบคุม นางสายนที   ดำดิบ  วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลปรากฎว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=226
วันที่ : 
5/07/2555  เวลา : 09:26:39 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[5/07/2555] อบรมกฎหมายน่ารู้และเยาวชนมีหัวใจไกล่เกลี่ย[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

นายธรณ์ธรรพ์  จันทร์ชมภู นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.2/2 นายสมศักดิ์  ดาวงาม นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/2 น.ส.ณัฐชา   แซ่จื้อ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3/2 น.ส.กาญจนา   แก้วนิล นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ปวช.2/3 พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม นางสายนที   ดำดิบ เข้าร่วมอบรมกฎหมายน่ารู้และเยาวชนมีหัวใจไกล่เกลี่ย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมศรีวิไล - ทองม้วน อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=225
วันที่ : 
5/07/2555  เวลา : 09:05:21 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[5/07/2555] ตัวแทนประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายพิษณุ   ทรายคำ น.ส.จีรวรรณ  แสงผึ้ง น.ส.ละอองดาว  เรือนยา น.ส.จริยา  วงค์แก้ว นักศึกษาชั้น ปวส.2 น.ส.สุดธิดา   ดวงเมฆ  น.ส.จริยา  ไชยสุวรรณ  น.ส.ลาวัลย์   โป่งธรรม  น.ส. แสงคำ   ลายคำ น.ส.นุสบา   อุ่นเตจ๊ะ  น.ส.ปาริสา   เสาร์แก้ว นายเอกพันธ์  แก้วมา นายธนพล  มีฤทธิ์ นักศึกษาชั้น ปวช.2 นายศราวุฒิ   สิงห์แดง นายธนกร  คำปัน นักศึกษาชั้น ปวช.1 และครูผู้ควบคุม นางศศิกาญจน์   เรือนศาสตร์ เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก White Power Day To Be Number One วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภขเชียงใหม่ 700 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=224
วันที่ : 
5/07/2555  เวลา : 08:43:43 am
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[4/07/2555] ตัวแทนเข้าร่วมโครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ( AEC Vocational Ambassador) [อ่าน 578]
 
 
 

รายละเอียด : 
น.ส.กรรณิการ์   ตนหาญ น.ส. หนุ่ม  ลุงป่าง นักศึกษาชั้น ปวส.2 /1 น.ส.อริศรา   ขามะวัน นักศึกษาชั้น ปวช.3 /2 แผนกวิชาการบัญชี และครูผู้ควบคุม นางสายนที   ดำดิบ และน.ส.เบญจมาศ  ศรีสุข ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ( AEC Vocational Ambassador)  ระดับภาค ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2555 ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันโครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ( AEC Vocational Ambassador) ระดับชาติต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=223
วันที่ : 
4/07/2555  เวลา : 06:39:35 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[4/07/2555] ตัวแทนโครงงานวิทยาศาสตร์ Esso สมุนไพรรักษาส้นเท้าแตก[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพฝาง น.ส.ผ่าน  ลุงทา  น.ส. สโรชา   ปะหน้อย  น.ส.อัจจิมา   มูคำนักศึกษาชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี และครูผู้ควบคุม น.ส.นฤมล   ศรีเที่ยง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Esso  สมุนไพรรักษาส้นเท้าแตก  ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนในระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=222
วันที่ : 
4/07/2555  เวลา : 06:19:03 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[4/07/2555] ตัวแทนโครงงานวิทยาศาสตร์ Esso การทำสบู่จากการแปรรูปน้ำมันเหลือใช้[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพฝาง น.ส.กรรณิการ์   ตนหาญ น.ส.ละอองดาว   เรือนยา นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี และครูผู้ควบคุม น.ส.อัจฉรา   ทองปัน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Esso  การทำสบู่จากการแปรรูปน้ำมันเหลือใช้ ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนในระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=221
วันที่ : 
4/07/2555  เวลา : 06:07:18 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[29/06/2555] คณะครู-นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงให[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
 27 มิ.ย.55 คณะครู-นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ.สถานีโทรทัศน์ NBT  สำนักประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ในกิจกรรมดังกล่าว คณะได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการบันทึกเทปรายการ "มองเมืองเหนือ" และทดลองการใช้เครื่องมือการถ่ายทำ ตัดต่อภาพก่อนส่งออกอากาศ อีกทั้งได้เข้ารับการสาธิตการออกอากาศในระบบภาพและเสียงอย่างใกล้ชิด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=220
วันที่ : 
29/06/2555  เวลา : 07:15:37 am
ผู้ประกาศ :  
ยุทธนา อ่อนช่อน

[22/06/2555] มูลนิธิซีเวิรดิ์ลาสสันมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 (รอบที่ 2)[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
มูลนิธิซีเวิรดิ์ลาสสัน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 (รอบที่ 2)  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=219
วันที่ : 
22/06/2555  เวลา : 11:22:28 am
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[18/06/2555] พิธีไหว้ครูช่าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูช่าง และวันสถาปนาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยในช่วงบ่าย ได้มีการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมีผู้อำนวยการสมพงศ์  ค่ายคำ เป็นประธานในพิธี มีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=218
วันที่ : 
18/06/2555  เวลา : 03:23:58 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2078
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167319
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]