วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[18/06/2555] พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพฝางประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีไหว้ครูและวันสถาปนาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมใหญ่อาคารศูนย์วิทยบริการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=217
วันที่ : 
18/06/2555  เวลา : 02:43:21 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[13/06/2555] วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมบริการชุมชนในโครงการอำเภอฝางยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ข่า[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมบริการชุมชนในโครงการอำเภอฝางยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า โดยให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือการเกษตรแก่ประชาชน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=216
วันที่ : 
13/06/2555  เวลา : 11:38:42 am
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[12/06/2555] การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 12 มิถุนายน 2555  ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์วิทยบริการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=215
วันที่ : 
12/06/2555  เวลา : 05:59:51 pm
ผู้ประกาศ :  
นรินทรา กำทอง

[18/05/2555] โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) รุ่นที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=214
วันที่ : 
18/05/2555  เวลา : 02:57:34 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[18/05/2555] เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=213
วันที่ : 
18/05/2555  เวลา : 11:19:55 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[18/05/2555] การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพฝางก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=212
วันที่ : 
18/05/2555  เวลา : 09:42:29 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[18/05/2555] การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นครูที่ปรึกษาที่ดี[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นครูที่ปรึกษาที่ดี วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยกาอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=211
วันที่ : 
18/05/2555  เวลา : 09:37:44 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[4/05/2555] การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ  ห้องประชุม  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  วันที่ 3  พฤษภาคม  2555 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=210
วันที่ : 
4/05/2555  เวลา : 02:30:43 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[4/05/2555] โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการ  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )  วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ณ  อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง  โดยท่านผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม  2555
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=209
วันที่ : 
4/05/2555  เวลา : 02:25:40 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[24/04/2555] คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการ[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพร  ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณและให้พรแก่บุคลากรทุกฝ่าย สร้างความประทับใจแก่ชาววิทยาลัยการอาชีพฝางไม่น้อย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=208
วันที่ : 
24/04/2555  เวลา : 03:45:56 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1941
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167182
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]