วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[20/02/2555] กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2555 โดย ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  ท่าน ดร.  สมพงศ์  ค่ายคำ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  รอบที่3 ร่วมกิจกรรมวันวิชาการด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา มากมาย อาทิ  การจัดนิทรรศการวิชาการ  โครงงานวิชาการ  การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ  และกิจกรรม108 อาชีพ จากคณะครู นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=197
วันที่ : 
20/02/2555  เวลา : 09:25:36 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[20/02/2555] คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินวิทยาลัยการอาชีพฝาง เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชี[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพฝาง  สาขาวัดท่าตอน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=196
วันที่ : 
20/02/2555  เวลา : 09:06:10 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[20/02/2555] คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินวิทยาลัยการอาชีพฝาง ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2555[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3  ประกอบด้วย  ท่านบุญมี  คำบุญชู  ท่านสินชัย  ศิริกุล  ท่านมารุต  ศิริธร  ท่าบุญญาพร  ยอดคง  และท่านประสิทธิ  กันปี  เข้าประเมินวิทยาลัยการอาชีพฝาง ระหว่างวันที่  15-17 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=195
วันที่ : 
20/02/2555  เวลา : 08:58:50 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[14/02/2555] วิทยาลัยเทคนิคสุราษธานี เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครู บุคคลากร  วิทยาลัยเทคนิคสุราษธานี  เข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน  อาคารสถานที่  วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่  14  กุมภาพันธ์  2555 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=194
วันที่ : 
14/02/2555  เวลา : 03:44:44 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[14/02/2555] อบรมสัมนาแผนกวิชาการบัญชี[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชพ  แผนกวิชาการบัญชี  เรื่อง  การทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน  ณ หอประชุมอาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=193
วันที่ : 
14/02/2555  เวลา : 03:39:03 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[26/01/2555] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเดินทางเยี่ยมนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(Part4)[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 

ท่าน ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  และท่านนิโรจน์  แสงพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    เดินทางไปเยี่ยม นายกฤตพล  วงค์คำ และ นายประณัย  ประทุมทา  นักศึกษา  ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=192
วันที่ : 
26/01/2555  เวลา : 09:10:04 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[25/01/2555] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเดินทางเยี่ยมนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(Part3)[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำและท่านรองผู้อำนวยการริเรจน์  แสงพงษ์  เยี่ยมบริษัทญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบรษัทรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าฝึกงานกับทางบริษัท
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=191
วันที่ : 
25/01/2555  เวลา : 01:44:54 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[25/01/2555] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเดินทางเยี่ยมนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(Part2)[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 

ท่าน ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  และท่านนิโรจน์  แสงพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    เดินทางไปเยี่ยม นายเทวัญ  ขาวเงิน  นักศึกษา  ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=189
วันที่ : 
25/01/2555  เวลา : 01:26:58 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[23/01/2555] การประกวดนางสาวฝาง ประจำปี ๒๕๕๕ ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประกวดนางสาวฝาง ประจำปี ๒๕๕๕ ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง ณ  สนามกีฬาอำเภอฝาง  คืนวันเสาร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น  ๒๔  คนด้วยกัน  ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวฝางประจำปี ๒๕๕๕ ได้แก่ นางสาวณัฐวีวรรณ  กุณณา หรือ น้องน้ำ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ส่งเข้าประกวด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=188
วันที่ : 
23/01/2555  เวลา : 02:19:25 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[23/01/2555] ท่าน ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง และท่านนิโรจน์ แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพั[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 

ท่าน ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  และท่านนิโรจน์  แสงพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  พร้อมคณะ  เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ที่ไปฝึกงานด้านการประกอบรถยนต์ ณ  ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  ๗-๑๓  มกราคม ๒๕๕๕

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=187
วันที่ : 
23/01/2555  เวลา : 12:13:00 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2077
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167318
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]