วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[29/12/2554] โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดทำโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ภายใต้ชื่อ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน โดยศูนย์ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=173
วันที่ : 
29/12/2554  เวลา : 01:58:50 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[28/12/2554] รายการรัฐสภาของเรา สัญจร [อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ FM 89.25 MHz  จัดทำรายการ "รัฐสภาของเรา" สัญจร  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ระดับ ปวช.1 ได้ให้ความรู้ ความกระจ่างในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=172
วันที่ : 
28/12/2554  เวลา : 04:20:06 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[28/12/2554] โครงการสานฝัน สานฮัก ตวยละอ่อนดอย[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
แผนกวิชาการบัญชี ร่วมบริจาคสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวในโครงการสานฝัน สานฮัก ตวยละอ่อนดอย   ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุชมชนชาวไทยภูเขา-สวนแม่ฟ้าหลวง  บ้านลาหู่ปางมะขามป้อม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=171
วันที่ : 
28/12/2554  เวลา : 04:09:58 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[26/12/2554] การตรวจเยี่ยมองค์การนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
การตรวจเยี่ยมองค์การนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  (อนอส.)  วิทยาลัยการอาชีพฝางในวันเสาร์ที่ 24ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=170
วันที่ : 
26/12/2554  เวลา : 08:48:26 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[22/12/2554] การประชุมผู้ปกครองเพื่อทำสัญญาสำหรับนักเรียนที่จะไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประชุมผู้ปกครองเพื่อทำสัญญาสำหรับนักเรียนที่จะไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในวันพุธ ที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=169
วันที่ : 
22/12/2554  เวลา : 11:59:57 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[16/12/2554] การสอบ V-Net ประจำปี๒๕๕๔[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
การสอบ V-Net  ของนักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.๓  และ ปวส.๒  วิทยาลัยการอาชีพฝางประจำปี๒๕๕๔
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=168
วันที่ : 
16/12/2554  เวลา : 09:05:50 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[14/12/2554] นายอำเภอฝางและคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
นายอำเภอฝางและคณะ  เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่  พร้อมพบปะนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=163
วันที่ : 
14/12/2554  เวลา : 05:28:45 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[13/12/2554] วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยการอาชีพฝาง ทั้งในส่วนของแผนกวิชาช่าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ ห้องพักครู ห้องสมุด รวมถึงแหล่งภูมิทัศน์ต่างๆรอบบริเวณวิทยาลัย  ในวันเสาร์ที่ ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=161
วันที่ : 
13/12/2554  เวลา : 11:40:37 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[13/12/2554] การประเมินองค์การวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา (อนอส.)วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประเมินองค์การวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา หรือ  อนอส.วิทยาลัยการอาชีพฝาง จากคณะกรรมการการประเมินองค์การวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=160
วันที่ : 
13/12/2554  เวลา : 11:34:10 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[7/12/2554] ประมวลภาพการประเมินสถานศึกษาพระราชทานวันที่สอง[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 

คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ร่วมประเมินวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นวันที่สอง  เข้าตรวจสอบความพร้อมในทุกๆด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น  พร้อมทั้งให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=159
วันที่ : 
7/12/2554  เวลา : 02:43:53 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
67
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1179
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164786
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]