วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[14/11/2554] ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ลอยกระทงท่าตอน[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม  ลอยกระทงท่าตอน ๒๕๕๔ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐-๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยอำเภอแม่อาย ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตอน และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=147
วันที่ : 
14/11/2554  เวลา : 11:25:31 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[10/11/2554] พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๔ โดย ผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโคมลอยและกระทงเล็ก เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๔ โดย ผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ เป็นผู้มอบรางวัล
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=146
วันที่ : 
10/11/2554  เวลา : 09:00:16 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[10/11/2554] รถกระทงใหญ่วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมงานวันลอยกระทง ณ อบต.แม่สูน[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา นำรถกระทงใหญ่ ร่วมงานวันลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีรถกระทงใหญ่ที่สวยงาม ตระการตา จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมในขบวนมากมาย มีการแข่งขันกิจกรรมหลายประเภท อาทิ การประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงาม  ประณีต และความคิดสร้างสรรค์ การแสดงต่างๆบนเวที รวมถึงซุ้มนิทรรศการ และกิจกรรมภายในซุ้มด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=145
วันที่ : 
10/11/2554  เวลา : 08:50:26 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[9/11/2554] การแข่งขันการทำกระทงเล็กประเภทสวยงาม เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี๒๕๕๔[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันการทำกระทงเล็กประเภทสวยงาม เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๔ ณ ลานวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ ทั้งการเย็บ การแกะสลัก การร้อยมาลัย ที่สวยงามปราณีตหลากหลายรูปแบบ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=144
วันที่ : 
9/11/2554  เวลา : 05:04:53 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[9/11/2554] การจัดทำรถกระทงใหญ่ ร่วมงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๔[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
การทำรถกระทงใหญ่ เพื่อร่วมงานวันลอยกระทงประจำปี๒๕๕๔  แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้เป็นอย่างดี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=143
วันที่ : 
9/11/2554  เวลา : 04:51:29 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[9/11/2554] การแข่งขันโคมลอย ประเพณียี่เป็งวิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๕๕๔[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันโคมลอย งานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)ประจำปี ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและนักศึกษาหลากหลายแผนกวิชา  ส่งโคมลอยสีสันสวยงาม  เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=142
วันที่ : 
9/11/2554  เวลา : 04:40:10 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[9/11/2554] ร่วมงานประเพณียี่เป็ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง )๒๕๕๔ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดสาวประเภทสอง และการแข่งขันชกมวย เป็นต้น
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=140
วันที่ : 
9/11/2554  เวลา : 08:53:51 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[8/11/2554] ผู้อำนวยการและคณะร่วมพิธีเปิดมหกรรม จัดกิจกรรม วิชาการ ณ อบต.แม่สูน[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
ผู้อำนวยการและคณะร่วมพิธีเปิดมหกรรม จัดนิทรรศการ วิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สูน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=138
วันที่ : 
8/11/2554  เวลา : 02:08:18 pm
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[2/11/2554] ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมพิธีปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๔,๕[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=137
วันที่ : 
2/11/2554  เวลา : 08:59:21 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

[31/10/2554] ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ Big C ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน วันที่ 30 ตุลาคม 2554 ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=136
วันที่ : 
31/10/2554  เวลา : 09:12:21 am
ผู้ประกาศ :  
เกศรินทร์ สีมา

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
62
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1174
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164781
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]