วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[13/12/2562] พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 21 พ.ย. 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=527
วันที่ : 
13/12/2562  เวลา : 02:04:17 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[13/12/2562] การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 577]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าประกวดแข่งขัน ในวันที่ 19-20 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ในการเข้าประกวดแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 8 ผลงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=526
วันที่ : 
13/12/2562  เวลา : 01:56:18 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[13/12/2562] การประเมินองค์การและการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย[อ่าน 577]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับการประเมินองค์การและการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในวันที่ 14 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=525
วันที่ : 
13/12/2562  เวลา : 01:39:16 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[13/12/2562] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม[อ่าน 577]
 
 
 

รายละเอียด : 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พ.ย.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครูผู้ควบคุม นายรุ่ง ชมภูมิ่ง ผู้แข่งขัน 1.นายวินัย ลุงทุน 2.นายปานอ่อง ปู่ยอด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=524
วันที่ : 
13/12/2562  เวลา : 01:27:41 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[2/09/2562] กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ได้เป็นแกนนำจัดทำกิจกรรมปูลกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา โดยเข้าร่วมในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชุมชน หมู่บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=522
วันที่ : 
2/09/2562  เวลา : 03:54:18 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[2/09/2562] โครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นักศึกษาวิชาทหาร ได้เข้าเป็นแกนนำในกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=521
วันที่ : 
2/09/2562  เวลา : 03:46:37 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[28/07/2562] เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัย มงมล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=520
วันที่ : 
28/07/2562  เวลา : 09:07:02 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[2/07/2562] วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ 3 ดาว ระดับภาค ภาคเหนือ [อ่าน 577]
 
 
 

รายละเอียด : 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ธุรกิจดีเด่นซ่อมไฟฟ้าและแอร์ นายธีรภัทร ดวงดี นายปกรณ์เกียรติ กันธะ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 นายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล นายเกรียงศักดิ์ สุภาวะ ครูที่ปรึกษา ธุรกิจ นางฐิติมา สิงห์ใจ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=519
วันที่ : 
2/07/2562  เวลา : 03:16:04 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ

[12/06/2562] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนิน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=518
วันที่ : 
12/06/2562  เวลา : 03:09:36 pm
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว

[13/04/2562] เปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ทำพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีหลายหน่วยงาน ณ ป้อมตำรวจอบต.แม่สูน เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ให้บริการจุดพักรถ แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=517
วันที่ : 
13/04/2562  เวลา : 12:30:24 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
25
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1942
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167183
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]