วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[25/08/2554] บทบาทภาวะการเป็นผู้นำของลูกเสือวิสามัญ[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.54 ในคาบกิจกรรมมีการอบรมลูกเสือวิสามัญ เรื่อง บทบาทภาวะการเป็นผู้นำของลูกเสือวิสามัญ  ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=113
วันที่ : 
25/08/2554  เวลา : 02:25:47 pm
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[25/08/2554] โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.54 นักศึกษาวิชาทหารได้เข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ซึ่งตำรวจจราจรอำเภอฝางได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ หอประชุม โรงอาหาร
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=112
วันที่ : 
25/08/2554  เวลา : 02:21:51 pm
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[25/08/2554] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษาฯ[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษา และโครงการให้ความรู้โทษและพิษภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 ส.ค.54  ณ หอประชุม อาคารสำนักงาน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=111
วันที่ : 
25/08/2554  เวลา : 02:14:27 pm
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[18/08/2554] โครงการธรรมะสัญจร[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันพุธ ที่17 ส.ค.54 ทางชมรมจิตอาสา ได้จัดโครงการธรรมะสัญจร โดยคณะสงฆ์อำเภอฝางมาบรรยายธรรมในคาบกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา และครู-อาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=110
วันที่ : 
18/08/2554  เวลา : 08:16:26 am
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[16/08/2554] โครงการเชิญผู้เชียวชาญนอกสถานศึกษา[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันจันทร์ ที่15 ส.ค.54 ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เชิญผู้เชียวชาญนอกสถานศึกษา มาบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสอนแบบแคปซูลสำหรับผู้เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=109
วันที่ : 
16/08/2554  เวลา : 01:17:49 pm
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[16/08/2554] พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันศุกร์ ที่12 ส.ค.54 เวลาประมาณ 8.00น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายสถิตย์  ปริปุณณากร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู-อาจารย์  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่ทางอำเภอฝางจัดขึ้น  ณ ศาลเจ้าฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=108
วันที่ : 
16/08/2554  เวลา : 10:31:02 am
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[11/08/2554] ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันพฤหัสบดี ที่11 ส.ค.54 เวลาประมาณ 8.00น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง อย่างพร้อมเพรียงกัน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=107
วันที่ : 
11/08/2554  เวลา : 09:42:24 am
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[11/08/2554] ชมรมวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพัฒนาวัดพระธาตุสบฝาง[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธ ที่10 ส.ค.54 คณะครู อาจารย์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักเรียนชมรมวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ไปพัฒนาวัดพระธาตุสบฝาง อ.แม่อาย ตามโครงการของชมรมฯและเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=106
วันที่ : 
11/08/2554  เวลา : 09:34:42 am
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[11/08/2554] คณะผู้บริหารร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันพุธ ที่10 ส.ค.54 เวลาประมาณ 10.00น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลเจ้าฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=105
วันที่ : 
11/08/2554  เวลา : 09:24:41 am
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

[11/08/2554] คณะผู้บริหารร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันพุธ ที่10 ส.ค.54 เวลาประมาณ 09.30น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ณ สวท.ฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=104
วันที่ : 
11/08/2554  เวลา : 09:22:04 am
ผู้ประกาศ :  
มณีนุช ประสม

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
63
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1175
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164782
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]