วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[11/02/2554] กิจกรรมงานกีฬาสี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2554[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ภายในวิทยาลัย และรณรงค์ ในเรื่องราวของ ยาเสพติด การเมือง ภาวะโลกร้อน โรคเอดส์
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=83
วันที่ : 
11/02/2554  เวลา : 06:35:04 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[11/02/2554] เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพฝาง ปีการศึกษา 2554 [อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=82
วันที่ : 
11/02/2554  เวลา : 06:13:49 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[10/02/2554] วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้นำรถเครื่องเสียงไปร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 35[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 

ในวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีตัวแทนคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้ไปร่วม ขบวนรถบุพผาชาติ ของอำเภอฝาง เนื่องในงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 35 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=81
วันที่ : 
10/02/2554  เวลา : 12:05:19 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[8/02/2554] แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพฝางนำเครื่องเสียงร่วมงาน บูรณะโบราณสถาน[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 1 กมภาพันธ์ 2554 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพฝางได้นำเครื่องเสียงไปบริการที่งาน บูรณะโบราณสถาน ณ โบราณสถานบ้านเวียงสุทโธ โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=80
วันที่ : 
8/02/2554  เวลา : 06:52:50 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[1/02/2554] คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพฝาง ทีม GHA ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2554 คณะครู นักเรียน นักศึกษา ทีม  GHA ตู้ปลาอารมณ์ดี ได้รับคัดเลือกให้ไปทัศนะศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร ณ Instiute Of Technical Education ( ITE ) เนื่องจาก ผลงานที่ทางวิทยาลัยได้ส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ปี 2553 โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม บมจ.ธนาคารกรุงไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=79
วันที่ : 
1/02/2554  เวลา : 09:26:29 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[25/12/2553] บรรยาการศพิธีเปิดวันงานทิวลิปบานที่การอาชีพฝาง[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 24 ธันวาคม 2553  วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดมหกรรมทิวลิปบานที่การอาชีพฝาง โดยมีนายประดิษฐ์  ระสิตานนท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด ได้ร่วมมอบเครื่องนุุ่งห่มกันหนาวแก่นักเรียนชาวเขา อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการถนนสายอาชีพและนิทรรศการของนักเรียน-นักศึกษา รวมทัี้งกิจการของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=78
วันที่ : 
25/12/2553  เวลา : 04:59:20 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์

[24/12/2553] วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดงานประกอบพิธี เบิกเนตรองค์พระวิศณุกรรม[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางโดย มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันจัดงาน พิธีเบิกเนตรองค์พระวิศณุกรรมองค์ใหม่ โดยมี ท่าน ดร.สมพงส์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยการอาชีพฝางสืบไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=77
วันที่ : 
24/12/2553  เวลา : 10:33:28 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[7/12/2553] วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยฯ ต่อเนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง นำโดยท่านดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ผู้อำนวยการและในตอนค่ำได้ส่งนักเรียนร่วมแสดงและร่วมจุดเที่ยนชัยถวายพระพรด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=76
วันที่ : 
7/12/2553  เวลา : 09:20:40 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[7/12/2553] วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเข้าเยี่ยมชมการทำงานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ ......
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=75
วันที่ : 
7/12/2553  เวลา : 08:59:22 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[26/11/2553] ส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำน้ำใจ[อ่าน 569]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 24  พฤษจิกายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับธนาคารออมสินสาขาฝาง ได้ ทำการส่งมอบโครงการปรับภูมิทัศน์ท่าลำน้ำใจ ทำขั้นบันไดริมฝั่งลำน้ำใจ ณ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=74
วันที่ : 
26/11/2553  เวลา : 08:30:51 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
66
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1178
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164785
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]