วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[7/12/2553] วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเข้าเยี่ยมชมการทำงานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ ......
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=75
วันที่ : 
7/12/2553  เวลา : 08:59:22 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[26/11/2553] ส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำน้ำใจ[อ่าน 582]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 24  พฤษจิกายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับธนาคารออมสินสาขาฝาง ได้ ทำการส่งมอบโครงการปรับภูมิทัศน์ท่าลำน้ำใจ ทำขั้นบันไดริมฝั่งลำน้ำใจ ณ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=74
วันที่ : 
26/11/2553  เวลา : 08:30:51 pm
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[18/11/2553] วันลอยกระทงวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยฯได้จัดให้มีการประกวดโคมลอย การประกวดกระทงฝีมือ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนี้ต่อไป.....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=73
วันที่ : 
18/11/2553  เวลา : 04:28:02 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[18/11/2553] Yamaha Riding Skill ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 บริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัดและบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดอบรมหลักสูตร Yamaha Riding Skill ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ แผนกวิชาช่างยนต์ อาคารอุตสหกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจในการใช้รถ รู้กฏ รวมไปถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นประธานในพิธีเิปิด ภายในงานนอกจากจะมีการอบรมYamaha Riding Skill ยังมีบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Yamaha ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมาก.......

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=72
วันที่ : 
18/11/2553  เวลา : 03:57:17 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[18/11/2553] โครงการปรับภูมิทัศน์ท่าลำน้ำใจ ทำขั้นบันไดริมฝั่งลำน้ำใจ[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับธนาคารออมสินสาขาฝาง จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ท่าลำน้ำใจ ทำขั้นบันไดริมฝั่งลำน้ำใจ ณ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นการประสานสัมพันธ์กับชุมชนและกิจกรรมในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ.....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=71
วันที่ : 
18/11/2553  เวลา : 09:01:09 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[26/10/2553] คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาสักการะรัชการที่ 5 เนื่องในวาระครบ[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาสักการะรัชการที่ 5 เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรคต ณ หอประชุมศาลเจ้าฝาง อ. ฝาง  จ.เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=70
วันที่ : 
26/10/2553  เวลา : 11:02:33 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[18/10/2553] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝางสู่อนาคต[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝางสู่อนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของทางวิทยาลัยต่อไป โดยการอบรมจัดขึ้น ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2553
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=69
วันที่ : 
18/10/2553  เวลา : 12:22:20 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[13/09/2553] วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมแสดงความยินดี กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 9 กันยายน 2553 คณะผู้บริหาร ท่านรองผู้อำนวยการ นายสมจิตร  ธงห้อย และ ท่านรองผู้อำนวยการ นิโรจน์ แสงพงษ์ เป็นตัวแทนจากทาง วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมแสดงความยินดี กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง ในงานครบรอบเนื่องในวันคล้ายก่อตั้งสถานี วันที่ 9 กันยายน 2553 ย่างเข้าสู่ปีที่ 15 ด้วยความพร้อมที่จะเป็นสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการให้บริการสังคม
 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=68
วันที่ : 
13/09/2553  เวลา : 09:55:40 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[13/09/2553] กิจกรรม โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรฐกิจพอเพียง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

ในวันที่ 8 กันยายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางสาขา ท่าตอน ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรฐกิจพอเพียง โดยภายในงานจัดให้มีมีการประกวดร้องเพลง และการแสดงโชว์อื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการออกบูท 108 อาชีพ เพื่อสอนเส้นทางอาชีพในการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ เช่น การทำไข่เค็มไชยยา การทำปาท่องโก๋สูตรฮ่องเต้ ฯลฯ ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ อีกด้วย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=67
วันที่ : 
13/09/2553  เวลา : 09:11:10 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

[1/09/2553] กิจกรรม R V-Star ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดให้มีการประกวด ร้อง เล่น เต้น โชว์ ในงาน R V-Star 2010 โดย มี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ท่า ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ในการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=66
วันที่ : 
1/09/2553  เวลา : 09:10:39 am
ผู้ประกาศ :  
อภิสิทธิ์ หล่อเถิน

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2078
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167319
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]