วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[22/04/2553] พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ 53 วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ 53 ขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารอำนวนการ เพื่อให้คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง คนงาน ได้ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ของไทย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นหลังจากที่ได้ร่วมกันทำงานมาตลอดทั้งปี ซึ่งคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง คนงานของทั้งวิทยาลัยการอาชีพฝางและวิทยาลัยการอาชีพฝางสาขาวัดท่าตอนจำนวนกว่า 100 คนได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากรองผู้อำนวยการและผู้ใหญ่ภายในวิทยาลัยฯด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=55
วันที่ : 
22/04/2553  เวลา : 10:24:32 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[22/04/2553] โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนขึ้น ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2553 บริเวณถนนสายเชียงใหม่ - ท่าตอน หน้าขนส่งอำเภอฝาง ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนำรถเข้าตรวจเช็คเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายอำนวย เถาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเข้าเยี่ยมชมการทำงานโดยมี ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=54
วันที่ : 
22/04/2553  เวลา : 10:11:13 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[9/04/2553] การมอบเครื่องมือให้กับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ได้มีการส่งมอบเครื่องมือสำหรับใช้ในงานช่างให้กับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนอบต.แม่คะ และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.แม่สูน โดยเป็นความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพฝางและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง ในโครงการนี้วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งครูช่างและนักเรียนออกให้ความรู้และซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองอบต.และให้ความรู้แก่ช่างชุมชนที่แต่ละอบต.คัดเลือกมาเป็นตัวแทนเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยซ่อมแชมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำไปซ่อมที่ร้านต่อไป....ซึ่งในการมอบอุปกรณ์นี้ได้ท่านดร.สมพงศ์ ค่ายคำผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นตัวแทนมอบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งเป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=53
วันที่ : 
9/04/2553  เวลา : 10:20:18 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[23/03/2553] พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ทำพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมใหญ่อาคารศูนย์วิทยบริการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดีของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ที่ร่วมแสดงความยินดี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=52
วันที่ : 
23/03/2553  เวลา : 10:36:06 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[2/02/2553] งานเปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านโป่งนก[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ท่านดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานเปิดงานบ้านคุณธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านโป่งนก ซึ่งในงานครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแนะแนวการศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนในการเข้าชมเป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=51
วันที่ : 
2/02/2553  เวลา : 08:30:41 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[27/01/2553] วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวยศสว่าง ที่ได้สูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รัก[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เดินทางไปร่วมพิธีณาปณกิจศพ นายอำนาจ  ยศสว่าง นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเสียชีวิตลงก่อนวัยอันควร ซึ่งดร.สมพงศ์ ค่ายคำ เป็นตัวแทนมอบเงินทำบุญให้กับครอบครัวยศสว่าง ในการนี้มีนักเรียนและครูอาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และคณะครูของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายอำนาจ ยศสว่างเป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=50
วันที่ : 
27/01/2553  เวลา : 04:53:12 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[19/01/2553] จัดกิจกรรมวันครู อำเภอฝาง ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2553 ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู อำเภอฝาง ในการจัดสถานที่วันครู โดยกิจกรรมในตอนเช้าเป็นกิจกรรมใส่บาตรพระ จำนวน 83 รูป การดำเนินกิจกรรมวันครูในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยในงานวันครุนี้ ท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ยังได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการ นายนิโรจน์  แสงพงษ์ ได้รับรางวัลรองผู้บริหารดีเด่น และอาจารย์ชาลัน  คุณหลวง ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับชั้นปวช. สร้างความภาคภูมิใจให้เราชาววิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นอย่างยิ่ง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=49
วันที่ : 
19/01/2553  เวลา : 10:30:54 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[11/01/2553] พิธีเปิดงานกาชาดและงานฤดูหนาว อำเภอฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับเกียรติจากอำเภอฝาง ให้จัดพิธีเปิดงานฤดูหนาว โดยมีท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ จำนวนมากในอำเภอฝางร่วมในพิธีเปิด โดยมีการร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแขกผู้มีเกียรติยังได้รับชมการแสดงในชุดต่างๆ ประกอบพิธีเปิด นักแสดงทั้งหมดเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการปล่อยโคม และการจุดพลุในพิธีเปิด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=48
วันที่ : 
11/01/2553  เวลา : 10:57:30 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[5/01/2553] ส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่ 2553[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา..........ขอให้มีความสุขตลอดปี ตลอดไป..............
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=47
วันที่ : 
5/01/2553  เวลา : 06:15:39 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/12/2552] วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับตรวจเช็คสภาพรถฟรี[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับสำนักงานขนส่ง สาขาฝาง จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยว โดยดำเนินงาน ณ ขนส่งฝาง ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นวันหยุดยาว.......โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00-16.00 น.
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=46
วันที่ : 
17/12/2552  เวลา : 12:00:58 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 48 [49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2076
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167317
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]