วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[2/10/2552] งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=35
วันที่ : 
2/10/2552  เวลา : 09:53:22 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[2/10/2552] งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกีษยณอายุราชการ ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการในคราวนี้ คือ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ท่านรองฯ นพดล  เติมศิริ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดงของครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คนงาน ลูกจ้าง ทุกคนของวิทยาลัยการอาชีพฝาง การออกซุ้มอาหารของคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ลูกจ้าง และมีผู้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=34
วันที่ : 
2/10/2552  เวลา : 09:26:05 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/09/2552] เก็บตกกิจกรรม R-V Star 2009-1[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

เก็บตกภาพกิจกรรมสนุก โครงการประกวด R-V Star วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=33
วันที่ : 
17/09/2552  เวลา : 03:54:24 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/09/2552] เก็บตกกิจกรรม R-V Star 2009[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 

เก็บตกภาพกิจกรรมสนุก โครงการประกวด R-V Star วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=32
วันที่ : 
17/09/2552  เวลา : 03:50:13 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[17/09/2552] โครงการประกวด R-V Star 2009 วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการประกวด R-V Star 2009 ขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการกล้าแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากกว่า 10 ทีม ซึ่งแต่ละทีมมีความสามารถที่แตกต่างกันในด้านต่างๆ เป็นการสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆ ในวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นอย่างมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=31
วันที่ : 
17/09/2552  เวลา : 03:22:54 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[15/09/2552] การประชุมผู้นำชนเผ่าในเขตอำเภอฝาง แม่อาย และอำเภอไชยปราการ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้มีการจัดประชุมผู้นำชนเผ่าในเขตอำเภอฝาง แม่อาย และอำเภอไชยปราการขึ้น โดยมีผู้นำชนเผ่าเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 140 คน และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์  พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธานในพิธี ในการประชุมครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการบริหารการทำงาน การจัดการแนะนำสถานศึกษาให้แก่ผู้นำชนเผ่าในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ลูกหลานในแต่ละชนเผ่าต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=30
วันที่ : 
15/09/2552  เวลา : 03:51:24 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[15/09/2552] การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างมัคคุเทศก์ในชุมชน [อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่โจ้ ได้จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างมัคคุเทศก์ในชุมชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-27 กันยายน 2552 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีกลุ่มประชาชนจากหลายหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=29
วันที่ : 
15/09/2552  เวลา : 01:43:29 pm
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[14/09/2552] รับมอบวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานชีววิถีฯ[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 95 แห่ง ในการดำเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บัดนี้ กลุ่มงานชีววิถีฯ ได้จัดส่งวัสดุและอุปกรณืให้กับวิทยาลัยฯ ต่าง ๆ ประจำปี 2552 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการชีววิถีฯ ภายในวิทยาลัยฯและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับมอบสิ่งของจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 โดยมี ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้รับมอบและมอบหมายให้อาจารย์อดิศร  ฐิติธรรมรัตน์ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการชีววิถีฯเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=28
วันที่ : 
14/09/2552  เวลา : 10:51:09 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[9/09/2552] กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาวัดท่าตอน[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพสาขาวัดท่าตอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับกิจกรรมที่จัดภายในวิทยาลัยการอาชีพฝาง ซึ่งกิจกรรมแรกคือ กิจกรรมการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการการทำงานของสถานประกอบการ โครงการที่สองเป็นการอบรม โครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด โดยกรมพัฒนาพลังงานดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพฝางสาขาวัดท่าตอน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=27
วันที่ : 
9/09/2552  เวลา : 10:25:59 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[9/09/2552] การจัดกิจกรรม "๙ ในดวงใจ" พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันมหามงคล วันที[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดให้จัดกิจกรรม "๙ ในดวงใจ" พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันมหามงคล วันที่ ๙ เดือน๙ ปี ๒๐๐๙ ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๐๐๙ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพฝาง จึงได้จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรม "๙ ในดวงใจ" ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=26
วันที่ : 
9/09/2552  เวลา : 09:32:18 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2076
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167317
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]