วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[30/05/2561] วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.15 น. เนื่องด้วยวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง ลดภาวะโลกร้อน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=493
วันที่ : 
30/05/2561  เวลา : 04:12:04 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[11/04/2561] อาชีวะอาสา 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับส่วนราชการอำเภอฝาง จัดศูนย์ปฎิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และศูนย์อาชีวะอาสา ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ สถานีตำรวจชุมชนตำบลแม่สูน โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=492
วันที่ : 
11/04/2561  เวลา : 12:54:43 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[22/01/2561] ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ วันที่ 22 ม.ค. 61 ณ วิืทยาลัยการอาชีัพฝาง ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ และกาดมั่ว FVE
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=491
วันที่ : 
22/01/2561  เวลา : 10:52:23 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[19/01/2561] การจัดการแข่งขันกีฬาเบจมิตรสัมพันธ์ครูครั้งที่ 39[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 โรงเรียน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่่าวเป็นการจัดการแข่งขันที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่ม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=490
วันที่ : 
19/01/2561  เวลา : 10:30:26 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[13/01/2561] โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย และวิทยาลัยเทคนิคมาให้ความรู้ อีกทั้งงานนี้ได้เชิญคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนสพฐ.และนักเรียนระดับชั้นปวช.3 เข้าร่วมรับฟัง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=489
วันที่ : 
13/01/2561  เวลา : 10:22:46 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[13/01/2561] แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ศึกษาดูงาน[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดุงาน ณ บริษัท ไทยออย และบริษัท PPT จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปรับทัศนคติและมีความรู้ในสายวิชาที่เรียน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=488
วันที่ : 
13/01/2561  เวลา : 10:19:14 am
ผู้ประกาศ :  
พวงผกา เมถิน

[8/01/2561] รางวัลชนะเลิศ เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผู้ประดิษฐ์ 1. นางสาวชณิลชลา ยารังสี 2. นางสาวคำนวน ลุงนะ ครูที่ปรึกษา 1. นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง 2. นายรุ่ง ชมภูมิ่ง 3. นางสาวธิดารัตน์ ทองเที่ยง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=487
วันที่ : 
8/01/2561  เวลา : 03:49:58 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย

[30/11/2560] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยนายปัญญา ขาวเงิน และนายอัฐศฎา จุ่มเขียว ครูผู้ควบคุม นายวรพงศ์ วงค์อ้าย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=486
วันที่ : 
30/11/2560  เวลา : 04:30:56 pm
ผู้ประกาศ :  
วรพงศ์ วงค์อ้าย

[29/11/2560] มอบรางวัลให้การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังห[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงาน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=485
วันที่ : 
29/11/2560  เวลา : 11:01:14 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายหลักชัย ศรีวิลัย และนายวัฒนา กุลตา โดยครูผู้ควบคุมนางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=484
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 01:10:10 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1941
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167182
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]