วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง โดย นายสุรวุฒิ แซ่แล่ว และนายณัฐ ดวงแค้น นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ (ครูผู้ควบคุม นายอรรถกร หมอเอ็ด) - ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก ได้รางวัลอันดับที่2 เหรียญทอง โดยนายสมศักดิ์ ลุงคำ และนายหมู ลุงติ (ครูผู้ควบคุม นายรุ่ง ชมภูมิ่ง) - ทักษะงานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ได้รางวัลอันดับที่4 เหรียญเงิน โดยนายปฐมพร แก้ววัน และนายคุณัฐ ดวงจิต (ครูผู้ควบคม นายกิตติพัชญ์ ทองดี) - ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับที่4 เหรียญทองแดง โดยนายภัควัต ฤทธิ์เดช และนายณัฐพงค์ เสาวเปิง (ครูผู้ควบคม นายดนัย ซาวคำเขต)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=483
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 11:40:23 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทไทยสากล(หญิง[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทสากล ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 1. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยสากลหญิง นางสาว คำเปา ลุงจิ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 2. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทสากลหญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ เทียมจันทร์ 3. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยสากลชาย นายพีระพัฒน์ อุนามูล 4. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยลูกทุ่งหญิง นางสาวอารีวรรณ จันทร์พวง โดยครูผู้ควบคุมนางสาวกัณฐิกา ท่าข้าม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=482
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 10:34:45 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การแข่งทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งทักษะเขียนแผนธุรกิจ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง โดย 1.นางสาวส่วยอู้ ใจส่า ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2.นางสาวศานิกุณ รักษ์พิมาณ ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3.นางสาวมาริษา ธิมาคำ ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4.นางสาวสกุณณา ลุงจ่าม ปวส.1 สาขาการตลาด 5.นางสาวมาลิสา ลุงต่า ปวส.1 สาขาการบัญชี (ครูผู้ควบคุม นายณัฐพล น้อยตุ่น)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=481
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 10:03:56 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดในที่สาธารณะชนภาษาอังกฤษ[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดในที่สาธารณะชนภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลที่ 6 โดยนางสาวกัญญารัตน์ โล้ชมภู (ผู้ควบคุมทีม ครู จริยา ยศอิ) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=480
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:31:05 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศ โดยนางสาวกนกวรรณ ยะจ้อน (ครูผู้ควบคุม นายอานนท์ โนจา)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=479
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:25:50 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยนางสาวซุนหลั่ง แซ่โจว (ผู้ควบคุมทีม ครูอัจฉรา ทองปัน กับ ครูหยางอันเฟย) ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=478
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:22:47 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ซ้ออู้[อ่าน 576]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ซ้ออู้ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยะสุ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ครูผู้ควบคุม ครูวิเชียร อุ่นดอนตอง)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=477
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:19:24 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ[อ่าน 582]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ โดยนางสาวกัญญรัตน สังควัตถุ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ครูผู้ควบคุม ครูวิเชียร อุ่นดอนตอง)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=476
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:18:21 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 4 การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลที่ 4 โดยนายกฤษณลักษณ์ ปินตา (ครูผู้ควบคุมทีม ครูนายอภิเดช ชูฤทธิ์) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=475
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:12:33 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 5 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย[อ่าน 577]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลที่ 5 โดยนางสาวยิ้ม ลุงตอ และนางสาวณิชา จันทร์ตา (ครูผู้ควบคุม ครูสิทธิศักดิ์ มนตรี) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=474
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:07:45 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2077
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167318
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]