วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[28/11/2560] รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การแข่งทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ[อ่าน 567]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งทักษะเขียนแผนธุรกิจ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง โดย 1.นางสาวส่วยอู้ ใจส่า ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2.นางสาวศานิกุณ รักษ์พิมาณ ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3.นางสาวมาริษา ธิมาคำ ปวส.1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4.นางสาวสกุณณา ลุงจ่าม ปวส.1 สาขาการตลาด 5.นางสาวมาลิสา ลุงต่า ปวส.1 สาขาการบัญชี (ครูผู้ควบคุม นายณัฐพล น้อยตุ่น)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=481
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 10:03:56 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดในที่สาธารณะชนภาษาอังกฤษ[อ่าน 566]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดในที่สาธารณะชนภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลที่ 6 โดยนางสาวกัญญารัตน์ โล้ชมภู (ผู้ควบคุมทีม ครู จริยา ยศอิ) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=480
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:31:05 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศ โดยนางสาวกนกวรรณ ยะจ้อน (ครูผู้ควบคุม นายอานนท์ โนจา)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=479
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:25:50 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยนางสาวซุนหลั่ง แซ่โจว (ผู้ควบคุมทีม ครูอัจฉรา ทองปัน กับ ครูหยางอันเฟย) ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=478
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:22:47 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ซ้ออู้[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ซ้ออู้ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยะสุ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ครูผู้ควบคุม ครูวิเชียร อุ่นดอนตอง)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=477
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:19:24 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ[อ่าน 571]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขลุ่ยเพียงออ โดยนางสาวกัญญรัตน สังควัตถุ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ครูผู้ควบคุม ครูวิเชียร อุ่นดอนตอง)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=476
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:18:21 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 4 การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลที่ 4 โดยนายกฤษณลักษณ์ ปินตา (ครูผู้ควบคุมทีม ครูนายอภิเดช ชูฤทธิ์) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=475
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:12:33 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[27/11/2560] รางวัลที่ 5 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลที่ 5 โดยนางสาวยิ้ม ลุงตอ และนางสาวณิชา จันทร์ตา (ครูผู้ควบคุม ครูสิทธิศักดิ์ มนตรี) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=474
วันที่ : 
27/11/2560  เวลา : 04:07:45 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[19/10/2560] การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2[อ่าน 570]
 
 
 

รายละเอียด : 
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=473
วันที่ : 
19/10/2560  เวลา : 10:13:16 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[15/09/2560] โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ[อ่าน 568]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 7 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=472
วันที่ : 
15/09/2560  เวลา : 03:29:28 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

มีจำนวนทั้งหมด 517 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
65
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
55
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1177
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
164784
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]