วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[19/10/2560] การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=473
วันที่ : 
19/10/2560  เวลา : 10:13:16 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[15/09/2560] โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 7 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=472
วันที่ : 
15/09/2560  เวลา : 03:29:28 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[15/09/2560] ประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 13 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ และประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนิโรจน์ แสงพงษ์เป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=471
วันที่ : 
15/09/2560  เวลา : 03:02:15 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[12/09/2560] โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดประกวดมารยาทไทย จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 **ถ้านักเรียน นักศึกษา สนใจ ติดต่อแผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=470
วันที่ : 
12/09/2560  เวลา : 10:44:23 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[6/09/2560] คณะกรรมการเข้าประเมินโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=469
วันที่ : 
6/09/2560  เวลา : 02:41:19 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[5/09/2560] รางวัลเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย และเหรียญทองแดงวิ่ง 200 เมตรชาย (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 575]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ “พิษณุโลกเกมส์“ นายปิยทัศน์ คำจุน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย และ เหรียญทองแดง วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=468
วันที่ : 
5/09/2560  เวลา : 11:35:02 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[5/09/2560] รางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมแข่งขันมวไทยสมัครเล่นหญิงในกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=467
วันที่ : 
5/09/2560  เวลา : 11:26:42 am
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[31/08/2560] วิทยาลัยการอาชีพฝางส่งผลงาน "ถังขยะอัดย่อส่วนแก้วน้ำพลาสติก[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน สำนักสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 (รอบคัดเลือก) วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งผลงาน "ถังขยะอัดย่อส่วนแก้วน้ำพลาสติก" เข้าร่วมด้วย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=466
วันที่ : 
31/08/2560  เวลา : 01:59:56 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[31/08/2560] วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบ[อ่าน 573]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=465
วันที่ : 
31/08/2560  เวลา : 01:51:49 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

[29/08/2560] โครงการของที่ระลึก วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 574]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้มีการจัดโครงการของที่ระลึก เป็นงานฝีมือของนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมสินค้า ที่ห้องโครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จำหน่ายในราคาย่อมเยา พร้อมรับออเดอร์ตลอดเวลาค่ะ **สนใจติดต่อแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=464
วันที่ : 
29/08/2560  เวลา : 04:26:41 pm
ผู้ประกาศ :  
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น

มีจำนวนทั้งหมด 519 รวมทั้งหมด : 52 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1943
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
167184
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]