วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


 
• ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในปัจจุบัน แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
การตลาดการตลาด
15
56
71
ปวช. 1
การบัญชีการบัญชี
1
74
75
ปวช. 1
การโรงแรมการโรงแรม
3
15
18
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23
21
44
ปวช. 1
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
37
0
37
ปวช. 1
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
11
0
11
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
67
3
70
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
137
3
140
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
27
2
29
ปวช. 1
ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1
28
29
ปวช. 2
การตลาดการตลาด
15
43
58
ปวช. 2
การบัญชีการบัญชี
4
94
98
ปวช. 2
การโรงแรมการโรงแรม
7
12
19
ปวช. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32
11
43
ปวช. 2
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
31
0
31
ปวช. 2
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
11
0
11
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
69
0
69
ปวช. 2
ช่างยนต์ยานยนต์
129
0
129
ปวช. 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
25
7
32
ปวช. 3
การตลาดการตลาด
11
48
59
ปวช. 3
การบัญชีการบัญชี
2
94
96
ปวช. 3
การโรงแรมการโรงแรม
6
27
33
ปวช. 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
23
48
ปวช. 3
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
9
0
9
ปวช. 3
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
27
0
27
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
66
0
66
ปวช. 3
ช่างยนต์ยานยนต์
157
0
157
ปวช. 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
39
6
45
ปวส. 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
5
13
18
ปวส. 1
การตลาดการตลาด
5
14
19
ปวส. 1
การบัญชีการบัญชี
1
69
70
ปวส. 1
การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
14
14
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
2
13
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
15
1
16
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
56
0
56
ปวส. 1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
9
0
9
ปวส. 1
เทคโนโลยีปิโตรเลียมเทคโนโลยีปิโตรเลียม
10
1
11
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
23
1
24
ปวส. 2
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
3
10
13
ปวส. 2
การตลาดการตลาด
5
9
14
ปวส. 2
การบัญชีการบัญชี
3
61
64
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
4
19
ปวส. 2
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
52
0
52
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
14
0
14
ปวส. 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
4
2
6
ปวส. 2
เทคโนโลยีปิโตรเลียมเทคโนโลยีปิโตรเลียม
5
3
8
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
27
1
28
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง
1
0
1


• ผลรวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในปัจจุบัน แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
322
202
524
ปวช. 2
323
167
490
ปวช. 3
342
198
540
ปวส. 1
135
115
250
ปวส. 2
129
90
219
รวม
1251
772
2023
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ยังไม่มีเอกสารที่ให้ดาวส์โหลด


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
34
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
32
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
398
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
161639
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]