รางวัลชนะเลิศ เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da [อ่าน 418]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผู้ประดิษฐ์ 1. นางสาวชณิลชลา ยารังสี 2. นางสาวคำนวน ลุงนะ ครูที่ปรึกษา 1. นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง 2. นายรุ่ง ชมภูมิ่ง 3. นางสาวธิดารัตน์ ทองเที่ยง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=487
วันที่ : 
8/01/2561  เวลา : 03:49:58 pm
03:49:58 pm
ผู้ประกาศ : 
วรพงศ์ วงค์อ้าย