โครงการ "ค่ายภาษาจีน" [อ่าน 156]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายภาษาจีน" ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ทั้งยังเป็นภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=501
วันที่ : 
21/09/2561  เวลา : 02:36:18 pm
02:36:18 pm
ผู้ประกาศ : 
กมลทิพย์ จ่าแปง