หัวข้อ :  
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชัวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2561
   
รายละเอียด : 
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง มีผลการประเมินระดับ 3 ดาว
   
เอกสารแนบ : 
JvwmqXrTue25441.pdf  
   
วันที่ : 
2/07/2562  เวลา : 02:54:41 pm
ผู้ประกาศ :  
ฐิติมา สิงห์ใจ