หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมงานสวนพฤกษา
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
เอกสารแนบ : 
aM0uYVNMon53440.pdf  
   
วันที่ : 
24/09/2561  เวลา : 05:34:40 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล