หัวข้อ :  
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา
   
รายละเอียด : 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา
   
เอกสารแนบ : 
cRKx6DAFri50426.pdf  
   
วันที่ : 
14/12/2561  เวลา : 05:04:26 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล