หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดคงคานิมิตร บ้านแม่มาว-ขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดคงคานิมิตร บ้านแม่มาว-ขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
   
เอกสารแนบ : 
Vb51XJKMon23241.pdf  
   
วันที่ : 
17/12/2561  เวลา : 02:32:41 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล