หัวข้อ :  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
   
รายละเอียด : 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   
เอกสารแนบ : 
iu0Uz1tFri25329.pdf  
   
วันที่ : 
1/02/2562  เวลา : 02:53:29 pm
ผู้ประกาศ :  
วนิดา นกทอง