*** แก้ไข คำสั่ง *** คำสั่ง ผู้เข้ากิจกรรมประกอบพิธี “สวดนพเคราะห์และสืบชะตาเมืองไชยปราการ”