ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เลขที่ 199 บ้านหนองยาว
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์
08-6444-1057
0-5388-3537
0-5334-6819
0-5334-6820
โทรสาร
0-5334-6818

ติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย