วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

FVE.Facebook

จุลสารข่าวรายสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2567 ... See MoreSee Less
View on Facebook
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับชั้น ปวช. ( ระหว่าง วันที่ 8 -10 พ.ค. 67 ) และระดับชั้น ปวส. ( ระหว่าง 29-30 พ.ค.67 )--------------------------------------------------------------------------รูปภาพเพิ่มเติม (ปวช.)drive.google.com/drive/folders/1IJJRuRllXdxGlwwcR53gP6rjuQxLoJMu?usp=drive_link รูปภาพเพิ่มเติม (ปวส.)drive.google.com/drive/folders/1XsqeH9b8yMXE0kjeGVmIJfZqvu2_NOGU?usp=drive_link ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสวิชา 207 ... See MoreSee Less
View on Facebook
fb.watch/kCq8jU6B3I/?mibextid=RUbZ1f ... See MoreSee Less
View on Facebook
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง กล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษา และให้โอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแนะนำบุคลากรใหม่หน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพฝาง ... See MoreSee Less
View on Facebook