วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

FVE.Facebook

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสวิชา 207 ... See MoreSee Less
View on Facebook
fb.watch/kCq8jU6B3I/?mibextid=RUbZ1f ... See MoreSee Less
View on Facebook
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง กล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษา และให้โอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแนะนำบุคลากรใหม่หน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพฝาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
นักเรียน นักศึกษา ท่านใดทำสิ่งของตกหล่นไว้ ที่ร้านน้ำปั่นโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง สามารถมาติดต่อรับได้ที่ห้องประชาสัมพันธฺ์นะครับ ... See MoreSee Less
View on Facebook
กำหนดการจัดกิจกรรม สำหรับนักเรียนปวช.1 และ นักศึกษาปวส.1 ปีการศึกษา 2566✅โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ปีการศึกษา 2566 - ระดับ ปวช.1- ระดับ ปวส.1 ****ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.15 - 16.00 น. ณ อาคารอำนวยการ✳️✳️สำหรับนักเรียน นักศึกษา ‼️ปวช.1 และ ปวส.1 เท่านั้น ‼️✳️✳️💢 ให้นักเรียนปวช. 1และ ปวส.1 อ่านรายละเอียดในประกาศให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ... See MoreSee Less
View on Facebook