วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร