ประชาสัมพันธ์เรื่อง การยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (P.M.2.5)