วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

FVE.Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย วันที่ 3 ส.ค. 65 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับงาน อวท.วิทยาลัยการอาชีพฝาง ฝากติดตามกันด้วยนะคะ😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือเนตรนารี ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง และเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะ หมู่ 17 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่ม และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง , สนามกีฬากลางอำเภอฝาง , หอประชุมอำเภอแม่อาย อำเภอแม่อาย ... See MoreSee Less
View on Facebook
VTR วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2565 🥰🥰🥰ทีมงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับทีมงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย👍🏻👍🏻#ทีมวิทยาลัยการอาชีพฝาง ☺️☺️☺️youtu.be/A4DZ6FnboSc ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สวนสาธารณะ หมู่ 17 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำพุทธศักราช 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิดเชียงใหม่ 👏ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3👏👏ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อระดับภาคเหนือ ... See MoreSee Less
View on Facebook