วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

FVE.Facebook

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ คณะครูวิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมทำเสื้อมัดย้อม) ทั้งนี้มี นายบุญโรจน์ กองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน #วิทยาลัยการอาชีพฝาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวชวาลินี สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประกอบการยุคใหม่สามารถนำทักษะวิชาชีพไปดำเนินงานในการประกอบธุรกิจของตนเอง ตลดจนสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ณ บ้านไร่ในสายหมอก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่#วิทยาลัยการอาชีพฝาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
📣 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องๆ เด็กๆ เยาวชนในอำเภอฝางร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เยาวชนไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ใต้ร่มพระบารมี ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร จาก ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง📍 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 ที่สำนักงานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง (ว่าที่การอำเภอฝาง) ในวันและเวลาราชการตัดสินผลการประกวด วันที่ 1 สิงหาคม 2567• สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพดังแนบค่ะ • ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมรถจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ตัวแทน บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัท นิยมพาณิชย์ จำกัด ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง #วิทยาลัยการอาชีพฝาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง และประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น จัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2567 ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในการนี้ด้วย ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง#วิทยาลัยการอาชีพฝาง ... See MoreSee Less
View on Facebook
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพฝาง ... See MoreSee Less
View on Facebook