ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบนิวเมติกส์และควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานแมคคาทรอนิกส์